Werkveld
Smart & Green Mobility
Water
Energie
Mobiliteit
Infrastructuur
Gebiedsontwikkeling

We werken aan duurzame mobiliteit: de mobiliteit van de toekomst

Zero emissie vervoer en efficiënt gebruik van vervoersmiddelen, wegen en ruimte: een paar voordelen die Smart & Green Mobility (SGM) ons biedt. Nodig, want ruimte is schaars en de bereikbaarheid van steden en dorpen staat onder druk. Dit vraagt om toepassing van technologie en ontwikkelingen, maar ook om anders kijken naar de manier waarop we nu gebruik maken van vervoer.

We willen dat duurzame en slimme oplossingen beschikbaar en toegankelijk zijn, zodat deze de standaard kunnen worden. Dat vraagt om aanpassingen in de ruimte. Een visie op de toekomst en de manier waarop bijvoorbeeld laadinfrastructuur, slimme verkeersoplossingen en deelsystemen een plek krijgen zijn daarbij belangrijk. En dat terwijl de technologie en mogelijkheden in een rap tempo door ontwikkelen.

Wij combineren visie en toepassing, en technologie en gedrag. We weten hoe de potentie van duurzame en slimme oplossingen kan worden omgezet in resultaat en hebben veel ervaring in het uitrollen van elektrisch vervoer en slimme (mobiliteits-)concepten. Met kennis van inhoud, businesscases, marktmodellen en data sturen en begeleiden we deze transities. We kennen het (publieke en private) speelveld en de belangen, en weten deze te verknopen, ook in het buitenland.

Zo werken we naar zero emissie vervoer voor iedereen, optimaal gebruik van wegen en vervoersmiddelen, en een schonere wereld.

Thema's
Zero emissie mobiliteit
Laadinfrastructuur
Intelligente verkeerssystemen
Positioneren in de markt
Regisseur

Wij willen Nederland mooier maken. Met breed zicht op de fysieke leefomgeving en diep inhoudelijke kennis van de werkvelden zoeken we naar mogelijkheden om optimaal gebruik te maken van onze ruimte. Als vanzelf zoeken we naar integrale oplossingen, in de hele keten van beleid, strategie, ontwikkeling en uitvoering.

Lees hier meer over onze werkvelden en expertises:

Partners