LoLa (laadnetwerk zero-emissielogistiek)

Samen met Enpuls, onderdeel van de Enexis Groep, werkt APPM sinds 2021 aan een plan voor een publiek toegankelijk snellaadnetwerk voor logistiek in heel Nederland. Dat is niet alleen nodig om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te behalen, maar ook omdat steden vanaf 2025 de eerste zero-emissiezones invoeren. Daarmee neemt de urgentie om over te stappen naar elektrisch rijden voor de transportsector toe.

Tijdig investeren in energie-infrastructuur vraagt om een doordachte aanpak. Daarom ontwikkelen we een concreet plan voor logistiek laden, genaamd LoLa. De geleerde lessen van de uitrol van laadinfrastructuur voor elektrisch personenvervoer en de input uit de gesprekken met betrokken partijen nemen we hierin mee. Het is een plan met locaties, een overzicht van benodigde investeringen en de organisatie voor de uitvoering. Daarbij gaan we uit van verschillende fases. De uitrol van de infrastructuur start in en om steden met zero-emissiezones. Met laadlocaties bij de meest logische routes, om zoveel mogelijk voertuigen te kunnen bedienen met overzichtelijke investeringen. Daarna volgen meer laadpunten door het hele land.

Meer weten hierover? Lees het artikel "LoLa doorbreekt kip-eiprobleem: hoe Nederland bouwt aan laadnetwerk voor zero-emissielogistiek"

Gerelateerde projecten

Contact