Ontwikkeling nationaal basisnetwerk voor logistiek laden (LoLa)

Elektrisch rijden wordt ook bij vrachtvervoer de duurzame standaard. Vanaf 2025 voeren steden emsissievrije zones in voor logistiek. Vanaf 2040 is elke nieuwe vrachtwagenemissievrij. Om dat mogelijk te maken is laadinfrastructuur nodig, met voldoende laadzekerheid en laadvermogen. Het laden gaat naar verwachting grotendeels op private locaties zoals bij bedrijven, depots en overslagpunten plaatsvinden. Daarnaast is een deel van de logistieke bedrijven afhankelijke van publieke voorzieningen: om onderweg bij te laden, omdat eigen voorzieningen niet haalbaar zijn en als vangnet om met voldoende vertrouwen over te stappen op elektrisch vrachtvervoer.

APPM heeft in 2020 initiatief genomen om tot een landelijk dekkend en publiek toegankelijk laadnetwerk voor logistiek. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is het programma LoLa gestart, met als doel een actieplan voor de ontwikkeling van logistiek laden vorm te geven én dit uit te voeren. Tijdig starten is van belang om elektrische vrachtwagens de laadzekerheid die nodig is. De locaties en netcapaciteit zijn namelijk schaars en de investeringen groot waardoor de realisatie van een laadloacite een lange doorlooptijd kent. APPMers Simone ten Have en Harm-Jan Idema onderzoeken, adviseert en leidt de ontwikkeling van LoLa. De activiteiten richten zich onder andere op het maken van een netwerkontwerp inclusief geschikte locaties, technische specificaties, financiering, samenwerking met marktpartijen, gemeenten en netbeheerders en het voorbereiden en begeleiden van een aanbesteding.

Simone: “Met LoLa maken we de transitie naar elektrisch vrachtvervoer mogelijk. Het inspireert mij dat we in Nederland een compleet nieuw netwerk ontwikkelen, en we daarmee een nieuwe standaard voor duurzaam vervoer neerzetten.”

Meer weten hierover? Lees het artikel "LoLa doorbreekt kip-eiprobleem: hoe Nederland bouwt aan laadnetwerk voor zero-emissielogistiek" (mei 2022

Deze APPMers zijn betrokken bij dit project

alle APPMers

Gerelateerde projecten

Contact