Werkveld
Infrastructuur
Water
Energie
Mobiliteit
Infrastructuur
Gebiedsontwikkeling

Wij werken aan fysieke infrastructuur, met oog voor de niet-fysieke context

Goede infrastructuur is randvoorwaardelijk voor een mooi, goed functionerend Nederland. Soms onzichtbaar onder de grond, soms als (kunst)werk met een grote K. De inpassing van visies en plannen voor bijvoorbeeld gebiedsontwikkeling, mobiliteit, water en energie, maar ook het in stand houden van huidige infrastructuur heeft effect op onze leefomgeving en vraagt om fysieke aanpassingen. 

Welke aanpassingen dat precies zijn, is in elke situatie verschillend en daar is specifieke kennis voor nodig. Kennis van de werkvelden, van de wijze waarop onze fysieke leefomgeving is georganiseerd en wordt beheerd, en van de ontwikkelingen die er zijn – bijvoorbeeld op het gebied van politiek, regelgeving, verduurzaming en technologie. Ook vraagt het om ervaring met bouwen, ontwikkelen en het realiseren van projecten. Bovendien is bewustzijn van het effect van keuzes en ingrepen op bijvoorbeeld bewoners, gebruikers en andere partijen in de omgeving randvoorwaardelijk. Alleen dan kun je de mooiste ontwerpen maken en realiseren.

Kortom, om visies en plannen in onze fysieke leefomgeving in te passen, is een 360° blik nodig. Alleen dan kun je de infrastructuur op een juiste manier inpassen in de reeds bestaande leefomgeving: in de juiste volgorde en met oog voor de complexiteit, de ruimte en haar gebruikers.

Thema's
Weg & langzaam verkeer
Openbaar vervoer
Aan, op en in het water
Ondergronds: Kabels & leidingen
Energietransitie
No items found.
No items found.
Regisseur

Wij willen Nederland mooier maken. Met breed zicht op de fysieke leefomgeving en diep inhoudelijke kennis van de werkvelden zoeken we naar mogelijkheden om optimaal gebruik te maken van onze ruimte. Als vanzelf zoeken we naar integrale oplossingen, in de hele keten van beleid, strategie, ontwikkeling en uitvoering.

Lees hier meer over onze werkvelden en expertises:

Partners