Dijkversterking Neder-Betuwe

Vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) wordt op de Neder-Betuwe tot 2028 ruim 20 kilometer dijk versterkt. Deze wordt opgehoogd met circa 1.000.000 m3 grond en 12 kilometer damwand. Ook worden andere opgaven, zoals een ruimtelijke ontwikkeling en het verleggen van kabels en leidingen van meerdere netbeheerders, hierbij geïntegreerd. Dit project kenmerkt zich door vroegtijdige samenwerking met de markt om samen met het waterschap te werken aan het gemeenschappelijke doel van de dijkversterking. Hierbij is bijzondere aandacht voor duurzaamheid door emissievrij te werken, biodiversiteit te bevorderen en hergebruik van materialen. Samenwerking met partijen is van doorslaggevend belang voor het projectresultaat.

Als contractmanager van waterschap Rivierenland draagt Wendy van Schaik bij aan het ontwikkelen van de strategie om de meest geschikte partner te selecteren, het begeleiden van het aanbestedingsproces en opstellen van de daarvoor benodigde documenten. In de samenwerkings- en contractfase begeleidt Wendy de opdrachtnemer en draagt zij zorg voor een effectieve samenwerking. Eerder werd zij daarin ondersteund door Floor van der Heijden die tot 2022 hielp bij het opstellen van de klanteisenspecificatie. En door Casper Prudhomme van Reine die tot 2022 hielp bij het opstellen van de vraagspecificatie voor de aanbesteding.

Meer weten over dit project? Bekijk de website van Waterschap Rivierenland.

Deze APPMers zijn betrokken bij dit project

alle APPMers

Gerelateerde projecten

Contact