Privacyverklaring APPM

Inleiding

APPM Management Consultants B.V. (hierna APPM) vindt privacy belangrijk en gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens van zijn leveranciers, klanten en partners. In deze verklaring geven wij aan hoe wij omgaan met persoonsgegevens en welke rechten u heeft met betrekking tot de verwerking van uw gegevens. Ook is aangegeven hoe u met ons contact kunt opnemen hierover.

Verwerking persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie bevatten over een persoon of die naar die persoon kunnen leiden. APPM gebruikt persoonsgegevens voor eigen gebruik en in opdracht van de klant.

Voor eigen gebruik:

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om contact te leggen (telefonisch, mail en post), voor het verzorgen van onze diensten en voor een goede uitvoering van onze bedrijfsvoering (zoals het ontvangen en doen van betalingen). Als wij u een nieuwsbrief versturen, vragen wij u altijd om uw toestemming.

APPM verzamelt alleen persoonsgegevens die wij nodig hebben om ons werk goed te kunnen doen. Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens zoals over uw gezondheid of godsdienst. Ook maken wij geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming voor bijvoorbeeld het opstellen van klantprofielen.

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens indien en voor zover relevant voor het gebruik:

-      Naam organisatie

-      Voor- en achternaam persoon

-      Geboortedatum persoon

-      Adresgegevens

-      Telefoonnummer

-      E-mailadres

-      IBAN-rekeningnummer

In opdracht van de klant:

Bij het uitvoeren van onze diensten, verwerken wij soms in opdracht van de klant persoonsgegevens. Als dit het geval is sluiten wij een verwerkersovereenkomst af. Conform de AVG-terminologie is APPM daarbij de verwerker en de opdrachtgever de verwerkingsverantwoordelijke.

Cookies op website

Als u onze website bezoekt plaatsen wij cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw telefoon of computer worden opgeslagen. Wij gebruiken alleen statistische cookies om meer informatie over de bezoekers te krijgen en zo onze website te verbeteren. U kunt zich via de instellingen van uw telefoon/computer afmelden voor deze cookies. Informatie die eerder is opgeslagen via een cookie kunt u zelf verwijderen.

Andere websites

Onze website bevat links naar andere websites. Dit kunnen onze klanten, partners, YouTube en anderen zijn. Onze privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van APPM. Dus wanneer u deze links naar andere websites gebruikt, dient u daarbij hun privacyverklaring te raadplegen.

Uw rechten

U heeft een aantal rechten als wij uw persoonsgegevens verwerken.

- Recht om in te zien. Op uw verzoek verstrekken wij een overzicht van de gegevens die wij van u hebben vastgelegd.

- Recht om te wijzigen. Als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, wijzigen wij deze op uw verzoek.

- Recht om vergeten te worden. Als er geen reden meer is dat wij uw gegevens bewaren, verwijderen wij deze op uw verzoek.

- Recht om gegevens over te dragen. Op uw verzoek kunnen wij een kopie van uw gegevens aan een andere organisatie verstrekken.

- Recht om klacht in te dienen. Als u een klacht heeft over hoe APPM omgaat met uw gegevens, kunt u deze indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens  (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Delen van persoonsgegevens

Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden. Voor de uitvoering van een dienst kan het nodig zijn dat wij uw gegevens delen met derden. In dat geval sluiten wij een verwerkersovereenkomst af met deze derde partij. Hierdoor waarborgen wij dat een derde partij, eenzelfde niveau van de beveiliging van persoonsgegevens heeft als wij. Conform de AVG-terminologie is APPM daarbij verwerkingsverantwoordelijke. Wij blijven verantwoordelijk voor de gegevens die aan een derde zijn verstrekt.

Beveiliging

Wij zorgen dat uw persoonsgegevens veilig blijven. Wij hebben beveiligingsmaatregelen getroffen om verlies, diefstal, onrechtmatig gebruik of openbaarmaking van gegevens te voorkomen. Het gaat om zowel technische als organisatorische maatregelen.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo kort mogelijk. Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor wij ze hebben vastgelegd, dan verwijderen wij deze. Tenzij de wet ons dit niet toestaat.

Contact

Als u vragen heeft over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u contact met ons opnemen.


APPM Management Consultants B.V.

Spicalaan 8

2132 JG Hoofddorp

023-5621630

info@APPM.nl

Versie van juni 2021

Contact