Expertises

— Bestuur & organisatie

Vanuit de inhoudelijke opgave helpen wij met het neerzetten van een goede context voor mensen en organisaties om hun doelen te realiseren

Het realiseren van doelen of veranderen van koers gebeurt niet zomaar: het vraagt vaak om een andere strategie of werkwijze binnen je organisatie. Maar wát moet er veranderen, en hoe moet je dat doen?

Wij werken aan uiteenlopende organisatorische vraagstukken. De inhoudelijke opgave staat voor ons altijd centraal. We benutten daarbij onze kennis van werkvelden in de fysieke leefomgeving en onze expertise in de gehele keten van beleid, strategie, realisatie en beheer. We begrijpen waar jouw organisatie zich mee bezighoudt en kennen het speelveld.

Vanuit die kennis en ervaring helpen we om jouw doelen te realiseren. Bijvoorbeeld door het herijken van missie en strategie. Door het professionaliseren van organisatieonderdelen en ondersteunen in persoonlijke ontwikkeling. Door het verbeteren van samenwerking binnen teams en breed binnen de organisatie. Of – bij integrale en complexe opgaven – het vormgeven van samenwerking tussen organisaties.

Zo helpen we richting geven aan de organisatie, om gestelde doelen te behalen.

Expertises
Governance en samenwerking
Strategie en organisatie
Teamontwikkeling en professionalisering
Serious games
Opleiding en training
(Adaptief) programmamanagement
Faciliteren en modereren
Evaluaties
No items found.
No items found.
regisseur

Wij willen Nederland mooier maken. Met breed zicht op de fysieke leefomgeving en diep inhoudelijke kennis van de werkvelden zoeken we naar mogelijkheden om optimaal gebruik te maken van onze ruimte. Als vanzelf zoeken we naar integrale oplossingen, in de hele keten van beleid, strategie, ontwikkeling en uitvoering.

Lees hier meer over onze werkvelden en expertises: