Programma Haarlem Aardgasvrij 2040

In 2019 is het nationale Klimaatakkoord vastgesteld, waarin gemeenten een belangrijke regierol hebben gekregen voor de energietransitie. Gemeente Haarlem wil in 2040 een aardgasvrije stad zijn. Onderdeel van het programma ‘Haarlem Aardgasvrij 2040’ is de ontwikkeling en realisatie van duurzame warmtevoorzieningen in de vorm van warmtenetten met duurzame bronnen. Voor gemeente Haarlem draagt APPM bij aan de ontwikkeling van het programma en geeft invulling aan het ambtelijk opdrachtgeverschap voor de voorbereiding en realisatie van drie omvangrijke warmteprojecten: een collectief open warmtenet in Schalkwijk samen met driewoningbouwcorporaties, een ZonneWarmteNet met bewoners in het Ramplaankwartieren een warmtenet voor bedrijventerrein Waarderpolder samen met ondernemers en bedrijven.

 

Cris Nielen: “We staan aan het begin van een uitdagende warmtetransitie: de paden maken we door ze te bewandelen”

Deze APPMers zijn betrokken bij dit project

alle APPMers

Gerelateerde projecten

Contact