Plan van aanpak bestrijden energiearmoede in Breda

In 2021 heeft TNO in opdracht van het Rijk onderzoek gedaan naar energiearmoede. Daaruit bleek dat steeds meer mensen door de energiecrisis hun energierekening niet meer kunnen betalen. Het Rijk heeft toen besloten om naast de energietoeslag ook middelen vrij te maken om bewoners te helpen met het besparen van energie. Elke gemeente kreeg de opdracht om met deze middelen bewoners in hun gemeente te helpen. Zo ook de gemeente Breda.

In 2022 vroeg gemeente Breda APPM om voor de 3,3 miljoen die de gemeente Breda kreeg een plan te schrijven. In dit plan van aanpak hebben Christina Marigliano en Jessica Rietveld vier maatregelen uitgedacht die in de aankomende jaren zouden worden opgezet en uitgevoerd.

- Het aannemen en opleiden van mensen uit de bijstand tot Energie Bespaar Coaches.

- Het uitzetten van een aanbesteding voor een Energieklusbus die bij bewoners kleine besparende maatregelen uitvoert.

- Het opzetten van een collectieve inkoop actie waardoor bewoners via gereduceerd tarief isolatiemaatregelen konden kopen.

- Het opzetten van een witgoedregeling.

Anderhalf jaar later zijn er vier Energie Bespaar Coaches actief en staat er een aanbesteding uit voor de Energieklusbus. De coaches zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die de taal van de bewoners spreken en zo goed mensen kunnen helpen met het besparen van energie. Ook heeft Christina zich hard gemaakt om de coaches een aanstelling te laten krijgen bij de gemeente, zodat zij daar echt onderdeel van zijn. Ook is het aantal coaches vanaf oktober 2023 uitgebreid naar tien coaches. De Energieklusbus gaat vanaf december rondrijden in Breda om bij zoveel mogelijk bewoners kleine energiebesparende maatregelen aan te brengen. Zo kunnen we in de winter van 2023 nog veel meer bewoners warm de winter door krijgen. Begin 2024 gaat Christina aan de slag met de collectieve inkoopactie en de witgoed regeling.

Deze APPMers zijn betrokken bij dit project

alle APPMers

Gerelateerde projecten

Contact