Zon op daken van Eindhovense bedrijventerreinen

Dubbel ruimtegebruik is de beste manier om optimaal de schaarse ruimte in ons land te benutten. Zonnepanelen op grote (bedrijfs-)daken is dan ook een logische keuze voor veel gemeentes, zo ook de gemeente Eindhoven. Het zijn veelal platte daken met weinig obstakels, de bedrijven zelf kunnen direct gebruik maken van de opgewekte elektriciteit. Veel voordelen, zou je zeggen. Toch lukt het veel gemeentes nog niet om bedrijven voldoende te stimuleren hun daken vol te gaan leggen met zonnepanelen.

De gemeente Eindhoven heeft APPM daarom gevraagd om hier een plan van aanpak voor te schrijven, startende op bedrijventerrein De Hurk, waar veel ondernemers actief bezig zijn met verduurzaming van hun bedrijfsvoering. In het voorjaar van 2023 hebben Etienne en Flip eerst verschillende bedrijven geïnterviewd, om te achterhalen wat de belemmeringen zijn die ondernemers ervaren in het plaatsen van PV-panelen op hun dak. Vervolgens zijn de verschillende oplossingen uiteengezet, die in de richting van meer samenwerking, procesbegeleiding en netcongestie liggen.  

Nu is het zaak om het plan daadwerkelijk te gaan uitvoeren. Onderdeel van het plan van aanpak is een menukaart, waarin bedrijven precies kunnen zien welke verschillende oplossingen er zijn voor de zaken waar zij tegenaan lopen, en welke partijen er zijn die hen daarbij kunnen helpen. In de komende maanden gaan we bij de bedrijven langs om daarmee te helpen, maar niet zonder afstemming met de andere verduurzamingstrajecten – zoals warmtevoorziening, isolatie, vervanging van het wagenpark en netcongestie.

Deze APPMers zijn betrokken bij dit project

alle APPMers

Gerelateerde projecten

Contact