over APPM

Nederland mooier
maken

Wij zijn gelukkiger in een mooie omgeving. Door het initiëren én organiseren van betekenisvolle oplossingen voor de fysieke leefomgeving maken wij met ruim 90 collega’s Nederland mooier.

Bevlogen bedenken we nieuwe oplossingen voor complexe en integrale opgaven. Door sterk betrokken te zijn bij het werk dragen we bij aan het gezamenlijke hogere doel. Zonder andere bedoelingen en in verbinding met de omgeving waarin we werken. We doen de dingen die we doen, omdat we er in geloven.

Ons DNA

Onze organisatie kent nauwelijks hiërarchie en is gebaseerd op de waarden vrijheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Wij zijn een netwerkorganisatie. We werken vanuit werkvelden, maar nemen de ruimte om deze te verbinden. Met als achterliggende gedachte: als iedereen zijn passie kan volgen, volgen individueel succes en kwaliteit vanzelf. Daarbij helpt de ene collega de andere. Gevraagd en ongevraagd, want binnen APPM hanteren we het vier-ogen principe: gebruik altijd een deskundige collega als klankbord.

Manifest

De wereld verandert steeds sneller.
Het onvermijdelijke resultaat van vooruitgang.
Juist daarom moeten we vaker stilstaan.
Niet in ontwikkeling maar bij de keuzes die we maken.
Zoeken naar nieuwe oplossingen.
Om die te vinden moeten we anders kijken.
Anders werken.
We bouwen aan een geefcultuur.
Door het delen van kennis.
Door te denken aan nieuwe generaties.
Het gaat niet meer om macht.
Nu gaat het om kracht.
De kracht om verder te denken.
De durf om beter te doen.
Verbinden.
Samen bouwen en werken aan vertrouwen.
De toekomst visualiseren.
Met oog voor mens en omgeving.
Dit is altijd ons vertrekpunt.
Alleen zo kunnen we Nederland steeds mooier maken.

Geschiedenis

APPM is in 1996 door Piet Brandjes opgericht. Startend vanuit het projectmanagement van infrastructuur en ruimtelijke opgaven hebben wij een enorme ontwikkeling doorgemaakt in de aard van de werkzaamheden die wij doen en omvang van de onderneming. Inmiddels bestaat APPM uit ruim 90 collega’s en bedienen we een breed scala aan opdrachtgevers.

— #werkenmetplezier