over APPM

Over APPM

APPM is een hechte netwerkorganisatie met zo’n 100 medewerkers. We zijn proactief, eigenwijs en durven dingen anders te doen. Basis voor onze manier van werken zijn de begrippen vrijheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Dat stelt ons in staat om voortdurend te groeien en te verbeteren. En Nederland steeds mooier te maken.

Oog voor de plek

Met oog voor de plek én voor de omgeving werken we aan opgaven op het gebied van ruimte, water, energie, mobiliteit, elektrisch vervoer en infrastructuur. Vanuit die context leveren we maatwerk, speciaal voor díe plek. Met respect voor het verleden richten we ons op de toekomst, op de opgaven en de uitdagingen van morgen. Dat doen we samen, met de omgeving, met partners, met elkaar.

Goed bereikbaar

APPM heeft kantoren op goed bereikbare plekken in Nederland: Rotterdam, Hoofddorp, Eindhoven en Zwolle. Op locatie en online werken APPMers voor en bij publieke en private opdrachtgevers in het hele land. Uiteraard reizen we daarbij zo duurzaam mogelijk. Ook internationaal is APPM actief, met vestigingen in Berlijn en Antwerpen.

Kwaliteit

APPMers werken volgens de afgesproken procedures in ons kwaliteitssysteem dat voldoet aan de norm ISO 9001:2015. Minstens een keer per jaar toetsen en evalueren we onze prestaties in geleverde kwaliteit, betrouwbaarheid en klanttevredenheid. Zo halen we samen met onze opdrachtgevers het optimale uit de opgaven.

Manifest

De wereld verandert steeds sneller.
Het onvermijdelijke resultaat van vooruitgang.
Juist daarom moeten we vaker stilstaan.
Niet in ontwikkeling maar bij de keuzes die we maken.
Zoeken naar nieuwe oplossingen.
Om die te vinden moeten we anders kijken.
Anders werken.
We bouwen aan een geefcultuur.
Door het delen van kennis.
Door te denken aan nieuwe generaties.
Het gaat niet meer om macht.
Nu gaat het om kracht.
De kracht om verder te denken.
De durf om beter te doen.
Verbinden.
Samen bouwen en werken aan vertrouwen.
De toekomst visualiseren.
Met oog voor mens en omgeving.
Dit is altijd ons vertrekpunt.
Alleen zo kunnen we Nederland steeds mooier maken.

Al 28 jaar

Sinds de oprichting in 1996 heeft APPM een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Zowel in de aard van de werkzaamheden als omvang van de onderneming. Hierdoor kan APPM opdrachtgevers na  nog steeds goed ondersteunen bij de complexe opgaven in het fysieke domein.

— #werkenmetplezier

Contact