Duurzaamheid

Duurzaamheid

“Nederland mooier maken” is voor APPMers niet zomaar een zinsnede; het is waarom een APPMer, APPMer is. En een reden waarom opdrachtgevers en partners graag met ons samenwerken. Het mooier willen maken van Nederland is een intrinsieke motivatie om het beste uit onze projecten te halen. De ene keer doen we dat door vaart te maken en kansen te grijpen, de andere keer door op de rem te trappen en tijd te nemen om te reflecteren en andere opties de revue te laten passeren. 

Tegelijkertijd geldt “een mooiere wereld begint bij jezelf” ook als het gaat om het bouwen aan een toekomstbestendig Nederland. Want hoe duurzaam zijn we als organisatie en wat kunnen we doen om hier verbetering in aan te brengen? Op verschillende vlakken werken wij aan een duurzamer APPM: onze kantoren, ons vervoer, onze projecten en mensen. Met behulp van de CO2 prestatieladder, waarop wij trede 5 gecertificeerd zijn, werken we aan het verkleinen van onze CO2-footprint. Onze doelstelling is 80% reductie van onze CO2-uitstoot in het jaar 2025 ten opzichte van 2019. En onze ambitie is om CO2 neutraal te zijn in 2028. Klik hier om meer te lezen over de CO2-prestatieladder.

Onze kantoren

APPMers zijn gewend om op verschillende plekken te werken. We zijn graag dicht bij onze projecten, opdrachtgevers en teamleden. Het is daarom ook niet nodig om een groot kantoorpand te betrekken. APPM kiest voor kleine, flexibele werkplekken, verspreid over het land, en altijd dichtbij een treinstation. Zo nemen we geen onnodige ruimte in en hoeven we bovendien minder kantoorruimte te verwarmen, onderhouden en schoon te maken.


Voor onze kantoren maken we duurzame keuzes: hergebruik van kantoormeubilair, circulaire materialen en duurzame koffie en thee. Zo ligt het dak van ons eigen kantoor in Hoofddorp vol met zonnepanelen, maken we gebruik van een duurzame klimaatinstallatie en staan er bijenkasten op het balkon. We huren een kantoor in het Groothandelsgebouw in Rotterdam, het enige monumentale pand in Nederland met een BREEAM-certificaat.

Ons vervoer

Wat betreft vervoer werken we met een mobiliteitsbudget, zodat elke APPMer individueel kan bepalen welke mix van modaliteiten het beste past. Doordat al onze kantoren makkelijk te bereiken zijn met de trein, maken we de drempel zo laag mogelijk om met het ov te reizen. Reizen we toch met de auto, doen we dat meestal met een elektrische leaseauto. Inmiddels is 80% van ons wagenpark namelijk elektrisch!


Ons werk en onze mensen

Ook in onze opdrachten maken we duurzame keuzes: we dragen in strategie en uitvoering bij aan de energietransitie, ontwikkelen toekomstbestendige wijken, we denken en werken klimaatadaptatief, dragen bij aan schoon water en nog veel meer. Dat doen we samen met onze opdrachtgevers, partners en collega’s. Waar mogelijk kopen we sociaal in en ook in onze opdrachten streven we naar gelijke kansen en sociale rechtvaardigheid. Zo wordt Nederland voor iedereen mooier.

Heb jij ideeën hoe APPM verder kan bijdragen aan een mooier Nederland? Laat het ons weten!

*Zie Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKOA)

Contact