Duurzaamheid

Duurzaamheid

“Nederland mooier maken” is voor APPMers niet zomaar een zinsnede; het is waarom een APPMer, APPMer is. En een reden waarom opdrachtgevers en partners graag met ons samenwerken. Het mooier willen maken van Nederland is een intrinsieke motivatie om het beste uit onze projecten te halen. De ene keer doen we dat door vaart te maken en kansen te grijpen, de andere keer door op de rem te trappen en tijd te nemen om te reflecteren en andere opties de revue te laten passeren. 

Tegelijkertijd geldt “een mooiere wereld begint bij jezelf” ook als het gaat om het bouwen aan een toekomstbestendig Nederland. Want hoe duurzaam zijn we als organisatie en wat kunnen we doen om hier verbetering in aan te brengen? We werken op verschillende vlakken aan een duurzamer APPM: onze kantoren, ons vervoer en onze projecten en mensen. Met behulp van de CO2 prestatieladder* werken we aan het reduceren van onze CO2-footprint. De doelstelling? 45% reductie van onze CO2-uitstoot in het jaar 2023 ten opzichte van 2019. Klik hier om meer te lezen over de CO2-prestatieladder.

Onze kantoren

APPMers zijn gewend om op verschillende plekken te werken. We zijn graag dicht bij onze projecten, opdrachtgevers en teamleden. Het is daarom ook niet nodig om een groot kantoorpand te betrekken. APPM kiest voor kleine, flexibele werkplekken, verspreid over het land, maar altijd dichtbij een treinstation. Zo nemen we geen onnodige ruimte in en hoeven we bovendien minder kantoorruimte te verwarmen, onderhouden en schoon te maken.


Bij het verbouwen of inrichten van het kantoor maken we duurzame keuzes: hergebruik van kantoormeubilair, circulaire materialen en duurzame koffie en thee, bijvoorbeeld. Zo is de vergadertafel in Zwolle door een lokale maker gemaakt van resthout, is het dak van het kantoor in Hoofddorp vol gelegd met zonnepanelen en staan er bijenkasten op het balkon.  

Ons vervoer

APPM kiest niet standaard voor een lease auto, of voor juist een NS business card voor alle collega’s. In plaats daarvan heeft elke APPMer een mobiliteitsbudget, van waaruit hij/zij zelf kan bepalen welk type vervoer bij hem/haar, de reis en het moment past. Een mix van OV-gebruik, de fiets en kilometervergoeding? Of juist een elektrische fiets in combinatie met een deelauto? Het kan allemaal. Van de lease auto’s is inmiddels 40% een elektrische auto en de ambitie is om dat tot eind 2023 te verhogen naar 80%. En deze elektrische auto’s kunnen collega’s en bezoekers bij onze kantoren opladen!


Ons werk en onze mensen

En ook in onze projecten werken we dagelijks aan het mooier maken van Nederland. We dragen in strategie en uitvoering bij aan de energietransitie, ontwikkelen toekomstbestendige wijken, we denken en werken klimaatadaptatief, werken aan gezond en schoon water, enzovoorts. Dat doen we samen met onze opdrachtgevers, partners en collega’s.

Heb jij ideeën hoe wij als APPM verder kunnen bijdragen aan een mooier Nederland? Laat het ons weten!

*Zie Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKOA)

Contact