Werkveld
Gebiedsontwikkeling
Water
Energie
Mobiliteit
Infrastructuur
Gebiedsontwikkeling

Wij werken aan steden en dorpen waar het fijn leven is

De druk op onze ruimte is hoog. Steden blijven groeien, dorpen kampen met leegloop en de leefbaarheid staat daarmee onder druk. Toch willen we allemaal fijn wonen, werken en ons vervoeren: fijn leven.

Om dit te kunnen blijven doen is het van groot belang om te kijken naar de toekomst van bestaande stukken stedelijke en landelijke gebieden. Deze te verduurzamen, een nieuwe bestemming te geven of te vervangen voor iets dat beter bij nu en de komende decennia past. Wij kijken samen met de partijen in een gebied naar kansen. We voegen daar onze kennis, ervaringen en ideeën aan toe en komen zo tot mooie resultaten.

Wat met een idee begint, weten wij om te zetten tot werkelijkheid. Zo werken we aan ontwikkeling van gebieden en maken we Nederland mooier.

Thema's
Regionale verstedelijking
Gebiedstransformatie
Herbestemming van erfgoed
Vitaal landelijk gebied
No items found.
No items found.
Regisseur

Jantien

van den

Berg

Wij willen Nederland mooier maken. Met breed zicht op de fysieke leefomgeving en diep inhoudelijke kennis van de werkvelden zoeken we naar mogelijkheden om optimaal gebruik te maken van onze ruimte. Als vanzelf zoeken we naar integrale oplossingen, in de hele keten van beleid, strategie, ontwikkeling en uitvoering.

Lees hier meer over onze werkvelden en expertises:

Partners