13
December
2022

De Diemerscheg: waardevol metropolitaan landschap

13
Dec
2022
Artikel
Nanette Elfring
Foto

Ruim 80 jaar geleden begon het allemaal, met het Algemeen Uitbreidingsplan (AUP) van stedenbouwkundige Cornelis van Eesteren. Hij had een droom: iedere Amsterdammer, rijk en arm, jong en oud, binnen tien minuten in het groen. Zo werden in de jaren 40 en 50 van de vorige eeuw 50.000 woningen gebouwd in wijken als Bos en Lommer en Buitenveldert, met daar tussenin omvangrijke parklandschappen. De Amsterdamse scheggen waren geboren, acht in totaal: uniek voor een wereldstad. De Amsterdamse scheggen zijn ontzettend belangrijk voor de leefbaarheid: ze koelen de stad, zorgen voor een betere luchtkwaliteit en kunnen worden ingezet bij de grote vraagstukken van deze tijd, zoals meer biodiversiteit, recreatie in het groen, energietransitie, klimaatadaptatie en CO2-reductie.

De Diemerscheg is een van die scheggen. Een groene long tussen Amsterdam, Diemen en de Vechtstreek, die bestaat uit waardevolle natuurgebieden in natte veengrond. De aanwezigheid van spoorlijnen, rijkswegen en hoogspanningslijnen maken dat er ‘groene kamers’ zijn ontstaan, verbonden door fiets- en wandelpaden. In de Diemerscheg ontdek je wilde planten en dieren, zoals waterbuffels en ringslangen. Dicht bij de stad ervaar je een andere wereld vol rust en ruimte.

De drukte in en de betekenis van de scheg nemen de komende jaren toe, omdat er in en rond de scheg veel bewoners bijkomen. Daarbij liggen er veel kansen om meer (en robuustere) biodiversiteit te creëren en met een breder recreatief aanbod spreiding van de recreatiedruk te bewerkstelligen. Daarom hebben Amsterdam, Diemen, Gooise Meren, Weesp, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, recreatieschap Groengebied Amstelland en Staatsbosbeheer een gezamenlijk ontwikkelperspectief opgesteld. Vanuit de stuurgroep Diemerscheg gaan zij door met investeringen in beheer en behoud. Daarvoor loopt nu ook een uitvoeringsprogramma met projecten die bijdragen aan de doelen van dit ontwikkelperspectief. Dit betreft nieuwe ecologische verbindingen, een Natuurboulevard 2.0, verbeteringen van de schansen in Weesp, een fiets- en wandelrondje Diemerscheg, een haalbaarheidsonderzoek naar een strandje aan de Diem en een pilot voor een nat klimaatbos.

In de rol van programmamanager ben ik verantwoordelijk voor een goede en efficiënte programmasturing, het laten opstellen van een gezamenlijke marketing- en communicatiestrategie en een nieuw op te stellen bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst voor de Diemerscheg. Leuk om te zorgen voor een optimale samenwerking tussen betrokken partijen en aanjagende kracht te zijn in dit (nog) relatief onbekende groengebied bij Amsterdam!

Kijk voor meer informatie over de Diemerscheg op www.amsterdam.nl/diemerscheg.

Diemerscheg

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact