24
December
2021

Erfgoed als verbinder: de herbestemming van het stadhuis in Gouda

24
Dec
2021

De manier waarop erfgoed een rol speelt is actueel in heel Nederland. De maatschappelijke betekenis van erfgoed is namelijk hervonden in het heden, én in de wereld van morgen. Anne-Marie Goudzwaard werkt vanuit APPM aan conceptontwikkelingen van erfgoed door heel Nederland. Waaronder aan de herbestemming van het stadhuis bij de gemeente Gouda, waar onlangs de eerste houtskoolschets voor een plan opiniërend is voorgelegd aan de gemeenteraad.

Het stadhuis in Gouda vormt het hart van de stad en is een topmonument binnen het nationaal erfgoedlandschap. De herbestemming is dus van betekenis voor alle burgers van Gouda, maar ook van daarbuiten. Het doel: een herbestemming waarbij de focus vooral ligt op de publieke waarde en verbinding met de stad. APPMer Anne-Marie begeleidt dit proces als projectmanager.

Vieren en inspireren

Zicht krijgen op hoe de Gouwenaar het stadhuis beleeft, wat men graag wil voor de toekomst en welke ideeën er in én buiten de stad leven is erg belangrijk. Anne-Marie: ‘’Daarom halen we zowel lokaal bij de Goudse bevolking als nationaal via een klankbordgroep met inhoudelijke experts input op. Uit het participatietraject is gebleken dat de maatschappelijke betekenis wordt gevonden in vieren en inspireren en de publieke waarde in ontmoeting.’’ Het samenbrengen van de waarden vanuit het verleden en het heden. Klassieke belevenissen die aansluiten bij de huidige en toekomstige tijd.

Houtskoolschets

Anne-Marie: ‘’Op basis van alle inbreng vanuit het participatieproces is een eerste houtskoolschets gemaakt met als titel: Herleving stadhuis Gouda. Dit plan is opiniërend besproken in de raad. Dat betekent dat de raad is uitgenodigd om wensen en bedenkingen mee te geven voor de verdere uitwerking van de houtkoolschets naar een definitief conceptplan. Komend kwartaal gaan we met deze uitwerking aan de slag. Anne-Marie: ‘’Daarmee werken we aan een herbestemming van het stadhuis waarin we opnieuw invulling geven aan een topmonument. Het begeleiden van de conceptontwikkeling van erfgoed op basis van verhalen vanuit het verleden én het heden is echt mijn passie.

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact