De eerste wijken in Leiden aardgasvrij

Sinds de zomer van 2022 zijn Gijs Eikmans en Bart van de Velde actief voor de gemeente Leiden als projectleiders voor de wijkaanpakken voor de eerste aardgasvrije wijken. In de Transitievisie Warmte heeft de gemeente Leiden een aantal kansrijke wijken geselecteerd waar het een start wil maken met de transitie naar aardgasvrij. Aan Gijs en Bart de mooie taak om dit samen met bewoners(organisatie), woningcorporaties en netbeheerders vorm te geven. Gijs richt zich hierbij op de wijken Meerburg en Stevenshof en Bart op de wijken Waardeiland en Merenwijk. Vier wijken met (grote) verschillen, dus dat vraagt om een aanpak op maat.

Deze aanpak op maat maken Gijs en Bart samen met de betrokken partijen en leggen ze vast in een startnotitie. Deze notitie bevat de stappen hoe in elk van deze wijken wordt toegewerkt naar een wijkuitvoeringsplan waarin komt te staan hoe de overstap op schone energie er in deze wijk uit gaat zien. Dit vraagt om een grote verandering bij alle betrokken partijen, dus uitvoerig samenwerken is essentieel. Op het Waardeiland en in de Merenwijk worden bovendien de al actieve bewonersinitiatieven betrokken bij het opstellen bij deze startnotities en worden er meerdere bijeenkomsten gehouden om bewoners goed te informeren. In de Merenwijk kwamen maar liefst 700 bewoners af op de eerste bewonersavonden! Een bewonersklankbordgroep gaat hier binnenkort van start om de betrokken organisaties te adviseren.

Wordt het een warmtenet? Of juist een bronnet (koude temperatuur)? Of is het verstandiger als de bewoners voor individuele warmtepompen gaan? En wat gaat dit allemaal kosten en welke veranderingen zijn er nodig in de gebouwen? Dankzij de startnotities waar Bart en Gijs aan hebben gewerkt komen er de komende maanden antwoorden op deze vragen. Vervolgens is het aan bewoners (en andere gebouweigenaren) om te beslissen of ze aangesloten willen worden op een eventuele collectieve warmte-oplossing of dat ze liever op individuele wijze hun woning klaar maken voor een aardgasvrije toekomst. De volgende stap? Keuzes maken samen met bewoners en woningcorporaties en deze vastleggen in Wijkuitvoeringsplannen. Een grote opgave waarin nog veel is te doen. Sinds de zomer van 2023 is daarom vanuit APPM ook Flip Steenbrink gekomen om Bart en Gijs te ondersteunen.

Deze APPMers zijn betrokken bij dit project

alle APPMers

Gerelateerde projecten

Contact