Slim laden voor iedereen

Slim laden maakt het duurzaam laden van elektrische auto’s binnen de grenzen van het energiesysteem mogelijk. De technische oplossingen zijn beschikbaar en in de praktijk getest. Voor grootschalig gebruik van slim laden is een impuls en samenwerking tussen alle betrokken partijen nodig. De werkgroep Smart Charging van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) heeft APPM gevraagd het programma Slim laden voor iedereen te ontwikkelen. Het doel is dat slim ladende norm wordt voor het laden van elektrische auto’s. De belangen en verworven posities bij het laden van elektrische auto’s zijn groot, alleen door de belangen te verenigen en duidelijke kaders te stellen vanuit opdrachtgevers lukt het om slim laden op te schalen.

APPM begeleidt het proces en verzorgt de inhoudelijke ontwikkeling van het programma. In gesprek met (toekomstige) gebruikers, netbeheerders, marktpartijen en overheden bouwen stakeholders samen aan het programma. Het programma zet in op het vergroten van het bewustzijn bij (toekomstige) gebruikers, het vergroten van het aanbod van slimme laaddiensten door marktpartijen en het inrichten van stimulerende kaders door overheden en netbeheerders. Het programma geeft zo richting aan de ontwikkeling van slim laden, en stelt de minimale randvoorwaarden die voor verdere opschaling nodig zijn. Het definitieve programma bestaat uit een set van maatregelen die de schaalsprong mogelijk maken, en wordt door de NAL vastgesteld voor de uitvoering start.

Alex Hendriks: “Slim laden maakt hét verschil bij de groei van elektrisch vervoer. Het is inspirerend én uitdagend om verschillende markten en belangen te verenigen in dit innovatieve programma.”

Deze APPMers zijn betrokken bij dit project

alle APPMers

Gerelateerde projecten

Contact