Alliantie Waterkracht

“De gemeenten Rotterdam en Capelle aan den IJssel, het Hoogheemraadschap van Delfland, het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, waterschap Hollandse Delta en het Waterbedrijf Evides werken al vele jaren samen aan goed stedelijk waterbeheer. […] Goede samenwerking is niet vanzelfsprekend. Je moet een visie en vertrouwen delen en elkaars belangen kennen en respecteren. Er is ook een open houding en actieve inzet nodig. En helderheid tijdens het samenwerken en over de manier waarop we dat willen doen.”

Dit is een citaat uit het bestuursakkoord Water & Klimaat (2021). Het schetst de aanleiding voor dit akkoord en het ontstaan van de Alliantie Waterkracht: een samenwerkingsverband tussen de bovengenoemde zes organisaties die werken aan waterbeheer in Rotterdam. Doel van deze alliantie is om het waterbeheer efficiënter en effectiever te organiseren en daarmee beter gesteld te staan voor de uitdagingen in de gehele Rotterdamse waterketen, het watersysteem, de waterveiligheid en klimaatadaptatie.

De alliantie bestaat uit drie verschillende overlegorganen: een bestuurlijk overleg, een regiegroep en een coördinatieteam. APPMer Floor van der Heijden verzorgt samen met Bart Stoffels sinds de start van de alliantie (december 2021) de onafhankelijke procesbegeleiding van het geheel. Een gevarieerde rol waarin onder andere de voortgang moet worden gemonitord, vergaderingen en werksessies moeten worden voorbereid en strategische vraagstukken van een aanpak moeten worden voorzien. Dit alles om Rotterdam en daarmee Nederland weer een stukje beter (en mooier) te maken.

Deze APPMers zijn betrokken bij dit project

alle APPMers

Gerelateerde projecten

Contact