Kaderrichtlijn Water (KRW) Rijn-West

Het is op veel plekken in Nederland niet best gesteld met de waterkwaliteit. Dat is zorgelijk, want de staat van onze natte natuur wordt grotendeels beïnvloed door de kwaliteit van ons water. Oorzaken daarvan zijn onder andere waterstaatkundige ingrepen, chemische lozingen en de klimaatverandering. Er is dus werk aan de winkel om onze waterkwaliteit te verbeteren. De Kaderrichtlijn Water (KRW) helpt om die verbetering mogelijk te maken. Deze wet stelt verplicht dat het watersysteem in 2027 zo is ingericht dat de ecologie verbetert.

Voor Nederland geldt dat de grote wateren schoon moeten zijn: vervuilende stoffen zijn onder de norm en er zijn goede omstandigheden voor een diverse ecologie. Om dat tebereiken is Nederland opgedeeld in stroomgebieden. Rijn-West is zo’n stroomgebied, waarbij APPM, Geert Jan Zweegman, op de stoel van bestuurlijk secretaris zit. Samen met acht waterschappen, vier provincies en de ministeries van Infrastructuur en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werken we samen en leren we van elkaars projecten. We agenderen urgente opgaven en zinvolle oplossingen.

Deze APPMers zijn betrokken bij dit project

alle APPMers

Gerelateerde projecten

Contact