TERUG NAAR HET OVERZICHT

Geert Jan

Zweegman

Spring

Geert Jan is een ervaren en energieke adviseur, project- en procesmanager. Hij is sterk in het enthousiasmeren en samenbrengen van partijen en weet processen in beweging te krijgen. Hij is analytisch, kritisch en resultaatgericht. Zijn hart en focus ligt bij opgaven op het snijvlak van inhoudelijke, procesmatige en organisatorische complexiteit.

Hij handelt graag vanuit het belang van de opgave, bij voorkeur tussen betrokken partijen in, rekening houdend met de belangen en ambities van spelers. De mens maakt de samenwerking, en hun drijfveren vormen de sleutel hiertoe. Daarom werkt Geert Jan graag op een open manier samen met betrokkenen en zorgt hij voor het expliciteren van belangen. Daarbij schuwt hij zo nodig de confrontatie niet. Zijn sterk ontwikkelde gevoel voor intermenselijke verhoudingen en sociale vaardigheid staan hem daarbij ten dienst. Hij structureert, duidt te maken keuzes en helpt bij het komen tot keuzes. Daarbij werkt hij het liefst samen met mensen, zodat eigenaarschap van resultaat en proces op de juiste plek liggen.

Geert Jan is altijd positief, op een prettige manier vasthoudend en geeft niet op. Hij neemt verantwoordelijkheid als leider van processen door met betrokkenen (ambitieuze) doelen te stellen. De combinatie van makkelijk communiceren en humor zorgt er voor dat hij ook gevoelige onderwerpen bespreekbaar kan maken en tot oplossingen kan brengen. Successen vieren en uitdragen is voor hem vanzelfsprekend. Verder is hij in staat om zich inhoudelijke materie snel eigen te maken. Geert Jan reflecteert regelmatig om lessen te trekken voor de toekomst.

Projecten van

Geert Jan

Nieuws van

Geert Jan

Uitgelicht
No items found.
Contact