25
October
2023

Noord Brabant selecteert APPM en Lysias voor raamcontract gebiedsontwikkeling

25
Oct
2023
Artikel
Foto
yvettebjanssen (via Pixabay)

Voor het raamcontract van gebiedsontwikkeling Noord Brabant bundelen Lysias Advies (Amersfoort, circa 40 adviseurs) en APPM (Hoofddorp, circa 95 adviseurs) de krachten. Samen gaan we aan de slag met de grote opgaven in het landelijk gebied. De water, bodem, natuur, stikstof, landbouw en leefbaarheid opgaven in het landelijk gebied vragen om bundeling van expertise op het gebied van transitie-, programma- en omgevingsmanagement.

Onze combinatie is geselecteerd door de Provincie Noord-Brabant voor twee percelen binnen hun raamcontract voor de begeleiding en ondersteuning bij de gebiedsprocessen. Lysias Advies werkt al aan een gebiedsproces op de Veluwe waar de toekomst van de intensieve veehouderij een grote rol speelt. APPM werkt onder andere aan gebiedsgericht aanpakken (GGA’s) in een aantal polders nabij Leiden en de Eilandspolder en polder Mijzen. Eerder werkten APPM en Lysias samen aan het opzetten van de gebiedsgerichte aanpak Stikstof voor de provincie Flevoland. Voor de provincie Noord-Brabant gaan we direct aan de slag met de gebiedsgerichte aanpak Regte Heide en Riels Laag en Strabrechtse Heide en omgeving.

De bureaus combineren hands on-ervaring in gebieden met strategische landelijke expertise rondom het stikstofvraagstuk en de transitie van de landbouw. Ook is specifieke expertise aanwezig over regionale governance vraagstukken en het vormgeven van transitiefaciliteiten zoals het opzetten van fondsen. We gaan er alles aan doen om in een zorgvuldig proces met alle stakeholders landbouw en recreatie en de draagkracht van het natuurlijk systeem weer met elkaar in evenwicht te brengen.

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact