18
August
2022

De transitie van waterbeheer: van beheersen van water naar leven met water

18
Aug
2022

Door langdurige droogte en enorme verdamping door hoge temperaturen, is het Nederlandse landschap op veel plekken uitgedroogd. We hebben te maken met een watertekort, dat vooral gevolgen heeft voor de landbouw, natuur en scheepvaart. Het zorgt voor een belemmering van vaarwegen en vermindering van besproeiing voor gewassen. Daarnaast gaat veel flora en fauna verloren. Het is de hoogste tijd om het tij te keren en een transitie van ons waterbeheer te realiseren. Van ‘beheersen van water’ naar ‘leven met water’.

Water-en-bodem-sturend, zeggen waterbeheerders. Maar #hoedan? Dat vraagt om meer ruimte voor vasthouden van water, maar belangrijker nog: om begrenzing van bepaalde functies, zoals landbouw of woningbouw. Het bepalen van de locaties voor deze functies en de intensiteit van gebruik van water op basis van het natuurlijke systeem. Zoals elke verandering, brengt dat consequenties met zich mee voor deze functies.

Ook vraagt het om een verandering van de werkwijze. Waterbeheerders én andere partijen zoals provincies, gemeenten en de landbouw zullen gezamenlijk normen moeten bepalen en vaststellen, om ons land in te richten volgens een duurzaam bodem- en waterbeheersysteem. Daarvoor zijn echte transitie-oplossingen met handelingsperspectief voor alle betrokkenen nodig. Momenteel werkt APPM aan meerdere opgaven, zoals bodemdaling tegengaan, duurzame gietwatervoorziening voor de glastuinbouw en versnelde nieuwe bronnen voor de drinkwatervoorziening.

Hoe denk jij over het #hoedan van de watertransitie? We gaan graag in gesprek.

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact