30
May
2024

Thuisvoordeel benutten maakt Noord- en Oost-Nederland nóg mooier

30
May
2024
Artikel
Veronique van der Waal
Foto

Een thuiswedstrijd geldt niet alleen in de sport als een voordeel. Het helpt ook bij het oplossen van de grote opgaven waar we in heel Nederland voor staan. Want wie het lokale speelveld, de spelregels en spelers persoonlijk kent en voor een sterk samenspel weet te zorgen, realiseert oplossingen die Nederland pas écht mooier maken. Arend van Dijk, projectmanager bij APPM en een geboren en getogen Fries, droomde ervan om zijn thuisvoordeel vaker te benutten. Samen met collega-APPMers uit Noord- en Oost-Nederland opende hij daarom een APPM-kantoor in Zwolle.

Twintig jaar geleden kwam Arend vers uit de collegebanken bij APPM werken. Vanuit de APPM-kantoren in Rotterdam en Hoofddorp werkte hij aan grote infrastructurele projecten in de Randstad. Toen zeven jaar geleden zijn zoontje werd geboren en het huis in Scheveningen te klein werd, verhuisde het gezin naar Friesland. “Mijn vrouw en ik hadden de afspraak dat we na onze pensionering zouden terugkeren naar mijn geboorteplaats Lemmer. Dat is ietsje eerder geworden.”

Het verschil maken

“Het leuke van APPM is dat je de ruimte krijgt om je passie te volgen”, zegt Arend. “Meerdere collega’s wilden meer doen in het noordoosten, de plek waar zij vandaan komen en bekend zijn. Er staat veel te gebeuren in Groningen, Friesland, Drenthe, de Noordoostpolder, Overijssel en een deel van Gelderland. De opgaven vallen bovendien binnen de volledige breedte van onze expertise bij APPM: ruimte, water, energie, mobiliteit, elektrisch vervoer en infrastructuur. Daarbij brengen we veel ervaring mee en een stevig netwerk bij meer nationaal opererende partijen, zoals ministeries. Door die combinatie – thuisvoordeel, netwerk én expertise – kunnen we voor opdrachtgevers in Noord- en Oost-Nederland echt het verschil maken! Toen we in 2021 een kantoor openden in Zwolle was dat als een droom die uitkwam.”

Dezelfde taal

Sindsdien heeft APPM mooie klussen gedaan in Noord- en Oost-Nederland – op de volgende pagina’s hebben we er enkele uitgelicht. “We worden steeds vaker benaderd om mee te denken over regionale en lokale vraagstukken”, vertelt Arend. “Zo werken verschillende collega’s samen met de gemeente Groningen aan opgaven in de stad, gaven we sturing aan het project Lelylijn en het programma Deltaplan van het Noorden en onderzoeken Joost en ik de mogelijkheden van een regionale mobiliteitshub in Kampen.”

Arend kan de goede klik tussen opdrachtgevers en APPMers uit plaatsen als Lemmer, Twello, Ruinen, Hattem, Deventer, Amersfoort en Almere wel verklaren. “In het noorden en oosten is de mentaliteit open, toegankelijk en warm, helemaal als je zelf ook uit de regio komt. Je spreekt soms letterlijk dezelfde taal – Fries! – en hebt aan een half woord genoeg. De kaarten worden daardoor meteen open op tafel gelegd, waardoor je snel voeling krijgt met de echte opgave en hoe je kunt helpen.”

Regionaal netwerk

In het netwerk van deze regio willen mensen elkaar verder graag helpen. “Tijdens een kennismakingsgesprek met de directeur Beleid van een gemeente kreeg ik de uitnodiging: ‘Waarom fietsen we niet een keer samen langs alle grote opgaven die we hebben in onze stad?’ Dat is toch superleuk? Onderweg heb ik met mijn collega Jurjen van Keulen verteld wat we bij APPM doen en bleek er inderdaad een opgave te liggen. Drie weken later werd ik gebeld. De gemeente was getriggerd door ons verhaal en wilde weten wat wij voor ze konden betekenen. Nou, veel! Voor veel partijen in Noord- en Oost-Nederland kan APPM van grote waarde zijn.”

“Je spreekt soms letterlijk dezelfde taal – Fries!” - Arend van Ðijk, APPM

Regionale mobiliteitshub Kampen-Zuid

Met de gebiedsvisie Reevedelta bepaalt de gemeente Kampen de koers voor de verdere ontwikkeling van het gebied Reevedelta. Arend en Joost ondersteunden de gemeente bij het onderzoeken van de mogelijkheden voor een regionale mobiliteitshub op deze locatie. Het betreft een breed onderzoek in samenwerking met meerdere adviesbureaus, waarvan een handelingsperspectief onderdeel is. De diverse sporen van het onderzoek worden geïnitieerd en aangestuurd door APPM.

Professionalisering projectmatig werken Groningen

Nelleke en Max helpen het team Stadsontwikkeling van de gemeente Groningen met het doorontwikkelen van projectmatig werken. We ondersteunen met het vakkundig structureren, implementeren en borgen van een werkwijze die bij de gemeente past. Het uiteindelijke doel is een efficiëntere, toekomstbestendige werkwijze waar écht gebruik van wordt gemaakt.

Spoorzone Almelo-Westerdok

Het verouderde bedrijventerrein Westerdok in Almelo wordt getransformeerd naar een gemengde stadswijk. Dafra en Jurjen hebben samen met de gemeente de ontwikkelstrategie vormgegeven. Momenteel werken we met private eigenaren en de gemeente aan een stedenbouwkundig plan voor Westerdok en aan een inrichtingsplan voor het toekomstige kanaalpark.

KRW-uitvoeringsprogramma en sturing voor waterschap Noorderzijlvest

Geert Jan en Floor ondersteunden Waterschap Noorderzijlvest bij het ‘op orde krijgen’ van haar Kaderrichtlijn Water-maatregelenpakket, zodat deze planmatig en tijdig kan worden ingezet. Ook ondersteunden zij bij het opzetten van de juiste sturing op de uitvoering van die maatregelen. We stelden een uitvoeringsprogramma op en een heldere sturingsorganisatie, die door de organisatie werd gedragen en uiteindelijk is vastgesteld.

Aanbesteding laadinfrastructuur gemeente Groningen

De gemeente Groningen ontwikkelt het aanbod van laadinfrastructuur in eigen beheer, met de daarbij behorende investeringen én risico’s. Nathan, Emiel, Jeroen en Harm-Jan begeleidden en adviseerden de gemeente tijdens de voorbereiding, aanbesteding en realisatie van de nieuwe laadinfrastructuur. We vertaalden de ambitie in een concrete aanpak en hielpen bij de aanbesteding voor het selecteren van de marktpartij voor de levering, het beheer en het onderhoud van de laadpalen.

Voorbereidend onderzoek spoorbrug HRMK

Voor vervanging van de spoorbrug over het Harinxmakanaal door een spooraquaduct, stelde de Tweede Kamer eind 2022 €75 miljoen beschikbaar. Er is een voorbereidend onderzoek gestart om technische en ruimtelijke varianten in beeld te brengen, waarna een MIRT-verkenning gedaan kan worden. APPM heeft dit onderzoek begeleid en uitgevoerd, samen met Rebel, Iv-Infra en Tauw. Vanuit APPM waren Arend en Rik betrokken als procesmanagers.

Sturing en organisatie Lelylijn en Deltaplan van het Noorden

In 2019 is het Deltaplan van het Noorden opgesteld: hoe kan Noord-Nederland bijdragen aan de opgaven waar we in Nederland voor staan? Een belangrijke pijler daarin is de Lelylijn, een nieuwe spoorverbinding die Noord-Nederland en de Randstad beter met elkaar verbindt. Arend heeft samen met betrokken ministeries, provincies Fryslân en Drenthe en gemeente Groningen de sturing en organisatie van het project Lelylijn en het programma Deltaplan van het Noorden vormgegeven.

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact