28
February
2023

Podcast Samen koers bepalen #15: hoe regio Westland de zoetwatercrisis aanpakt

28
Feb
2023

In het overgrote deel van Nederland hebben we te maken met een tekort aan zoetwater. Met de toename van weersextremen, verstedelijking en een groter wordend verhard oppervlak, wordt dat probleem steeds nijpender. Het is zaak om met elkaar fundamentele keuzes te maken waarin water en bodem leidend zijn.

In het Westland werken provincie Zuid-Holland, gemeente Westland, het hoogheemraadschap van Delfland en Glastuinbouw Nederland samen aan een toekomstbestendig watersysteem. Ruud Egas, dagelijks bestuurder bij hoogheemraadschap van Delfland, en Geert Jan Zweegman, strategisch adviseur water bij APPM, gaan in deze podcastaflevering in gesprek over de problematiek van het tekort, en zij bespreken de uitdagingen en de oplossingen.

Beluister de aflevering via:

Spotify

Soundcloud

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact