Samenhangende sturing op en uitvoering van ruimtelijke projecten in Leiden

De gemeente Leiden voert meer dan 200 projecten in de stad uit. Daarnaast zijn er grote ambities voor de ruimtelijke ontwikkeling. Om goed uitvoering te (blijven) geven aan de stedelijke doelen (onder andere verstedelijking, bereikbaarheid, duurzaamheid, biodiversiteit) is samenhang in de projecten nodig. Daarnaast wil de gemeente zo goed mogelijk samenwerken met de inwoners van de stad en de werkdruk bij haar medewerkers beheersen. Dat vroeg om een meer samenhangende sturing op en uitvoering van de Leidse projecten. In 2021 ondersteunde en adviseerde APPM de gemeente Leiden om daartoe te komen.

Om te komen tot succesvolle interventies, die tegelijk gedragen worden door de Leidse organisatie, hebben we eerst een beeld (foto) gemaakt de huidige situatie. Hoe werkt de gemeente Leiden nu aan de verschillende opgaven zoals meer woningen in de stad, bereikbaarheid, biodiversiteit, klimaatadaptatie en duurzame energie? Het beeld van de huidige situatie maakten we met behulp van vier modellen:

1. De beleidsketen;

2. Samenwerking binnen de sturingsdriehoek/invulling van rollen;

3. De lerende organisatie en het concept van de leerblokkades;

4. Het organisatie cultuurprofiel – het model van de concurrerende waarden.

Het is onze ervaring - en daarop gebaseerde visie – dat potentiële interventies ter bevordering van de sturing en samenhang op twee niveaus op elkaar inwerken. Dus zijn ze in combinatie nodig. In de bovenstroom (organisatie, werkwijzen en processen) en in de onderstroom (cultuur, samenwerking, opvattingen en verhoudingen).

Op basis hiervan adviseerden we om de sturing en samenhang tussen projecten duurzaam te verbeteren. Dit leverde op strategisch, tactisch en operationeel niveau in de organisatie een genuanceerd en specifiek palet aan interventies op.

Deze APPMers zijn betrokken bij dit project

alle APPMers

Gerelateerde projecten

Contact