Hernieuwde gietwatervoorziening Westland

17 miljoen kuub. Dat is de hoeveelheid gietwater die de Nederlandse glastuinbouw in het Westland op jaarbasis verbruikt. De helft ervan gaat met een hogere concentratie zout weer terug in de bodem. Dit levert knelpunten op: verzilting, bodemdaling en disbalans in de grondwatervoorraad. Hoe kunnen overheid, publieke partijen en tuinders samenwerken aan een meer duurzame gietwatervoorziening? Geert Jan Zweegman en Oscar Keunen regisseren dit vraagstuk vanuit APPM.

Een opgave als deze vraagt om een aanpak waarin belanghebbenden samenwerken. Een routekaart is daarbij een handig middel, waaruit blijkt welke alternatieven op welke plek toepasbaar zijn. Wij begeleiden het proces en regisseren de ontwikkeling daarvan. Alle partijen hebben grote belangen om voor vele functies zoetwater te gebruiken. Tegelijkertijd is er steeds vaker sprake van langdurige droogte. We vechten om al die druppels. Allereerst wordt een gezamenlijke feitenbasis opgesteld, zodat iedereen vanuit eenzelfde perspectief kijkt. Hiervoor is per gebied in het Westland onafhankelijk gekeken wat de situatie is. En welke technieken en toekomstige ontwikkelingen er zijn. Het meest urgent is het gebied in de Lier: door bodemdaling ontstaat schade waardoor de gietwatervoorziening onder druk komt te staan. De routekaart wordt als eerst voor dit gebied opgesteld.

Deze APPMers zijn betrokken bij dit project

alle APPMers

Gerelateerde projecten

Contact