Programma duurzaamheid Vlaardingen

APPM werkte in 2020 en 2021 voor de gemeente Vlaardingen aan het actualiseren van het beleid en de agenda voor duurzaamheid. Dat vertaalden we naar de opzet voor een hanteerbaar uitvoeringsprogramma en stevige inbedding in de organisatie. Zowel de bestuurlijke als ambtelijke context was volop in beweging met veel financiële en personele uitdagingen. APPM is gevraagd om in die dynamiek de rol van programmamanager/kwartiermaker duurzaamheid ad interim te vervullen. Daarnaast hebben we op de dossiers regionale energiestrategie (RES) en transitievisie warmte (TVW) een bijdrage geleverd met projectmanagement en inhoudelijke expertise. Terwijl onder zijn leiding de duurzame winkel bleef draaien, heeft APPMer Alex Hendriks met de betrokkenen gebouwd aan een agenda met een doorkijk naar 2030 waarin de thema’s klimaatbestendige stad, duurzame energie, waardebehoud van grondstoffen en schone lucht en duurzame mobiliteit in samenhang zijn uitgewerkt, passend bij de ambities en mogelijkheden van Vlaardingen. Daarnaast heeft hij met de gemeentesecretaris, betrokken afdelingshoofden en teamleiders een traject doorlopen met als resultaat een werkbare vorm van programmatisch werken, met duidelijke sturingslijnen en afspraken tussen lijn en programma.

Alex Hendriks: “Het geeft mij voldoening om in een complexe, dynamische omgeving iets moois en bestendigs neer te zetten, waar betrokkenen mee verder kunnen.”

Deze APPMers zijn betrokken bij dit project

alle APPMers

Gerelateerde projecten

Contact