TERUG NAAR HET OVERZICHT

Miran

Wiersema

Een juiste basis

Zorgen dat het werkt. Daar ligt mijn passie. Opgeleid als stedenbouwkundige ben ik gewend aandacht te besteden aan het hier en nu én de blik te richten op de toekomst. Om een context te ontwerpen waarin mensen fijn kunnen leven. Op die manier bouw ik als organisatieadviseur mee aan een context waarin mensen fijn kunnen werken. Zodat zij een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan actuele maatschappelijke opgaven. Ik luister en kijk goed naar wat er is, wat er speelt en wat er kan. De kern van een vraagstuk boven tafel krijgen en het verbinden van mensen rond de opgave, daarin ligt mijn kracht. Met een oprechte, soms scherpe, altijd respectvolle houding en toon.

Zo werk ik met veel plezier aan sturings-, inrichtings- en samenwerkingsvraagstukken binnen en tussen organisaties. Complexe vraagstukken ontrafelen, nieuwe concepten ontwikkelen en zo perspectief schetsen. Vanuit mijn adviesrol treed ik vaak op als facilitator van (bestuurlijke) bijeenkomsten, werksessies en heidagen. Mijn belangrijkste drijfveer is mét de partners komen tot een succesvolle strategie en passende governance: om beweging te creëren en gezamenlijke ambities daadwerkelijk te realiseren.

Projecten van

Miran

Nieuws van

Miran

Uitgelicht
No items found.
Contact