Greenport West Holland

De Greenport West Holland is een samenwerkingsverband van overheden, ondernemers en kennisinstellingen, dat werkt aan de ontwikkeling van de tuinbouwsector in Zuid-Holland. Voor het regionale tuinbouwcluster Greenport West-Holland is een goede samenwerking tussen alle partners cruciaal. Uit een evaluatie bleek dat de partners van de Greenport onvoldoende content waren met de ‘werking van het netwerk’ en de onderlinge samenwerking. Na de eerste programmaperiode heeft de Greenport APPM gevraagd om het proces te begeleiden om te komen tot een herijking van het programma, de governance en samenwerking. APPM heeft in nauwe samenspraak met de partners het programma geactualiseerd en een governancemodel ontwikkeld dat aansluit bij de besturing in het publieke domein én aansluit bij de ondernemingszin en dynamiek in het private domein. Waarmee iedere organisatie zijn rol kan en wil pakken en de samenwerking weer een nieuwe fase in ging.

 

Miran Wiersema: “Prachtig om te zien hoe overheden, kennisinstellingen en ondernemers vanuit een adequate rol en verantwoordelijkheidsverdeling weer met energie aan de slag gingen.”

Deze APPMers zijn betrokken bij dit project

alle APPMers

Gerelateerde projecten

Contact