8
January
2018

Afspraken én uitgangspunten op conferentie toekomstbestendige verstedelijking

8
Jan
2018

Nu woningbouw realiseren! Dat was de boodschap van gedeputeerde Adri Bom-Lemstra (Ruimtelijke Ordening) van provincie Zuid-Holland aan bestuurders en beslissers tijdens deze conferentie waar APPMer Miran Wiersema aan meewerkte. Deze was een succes: de eerste afspraken werden direct gemaakt. De provincie gaat zich dit jaar opnieuw hard maken voor een aantal mooie nieuwe samenwerkingen en acties om de steden en dorpen waar mensen graag wonen en bedrijven zich willen vestigen sterk en aantrekkelijk te maken.

Uitgangspunten voor verstedelijking
De schop moet dus in de grond, maar niet zomaar. De gedeputeerden presenteren de ruim 140 aanwezigen, wethouders van Zuid-Hollandse gemeenten, directeuren van vervoerders en beslissers uit de bouw, 7 uitgangspunten voor verstedelijking:

1. bouw voor eigen behoefte en stem af binnen de regio

2. bouw binnen bestaand bebouwd gebied

3. bouw nabij hoogwaardig openbaar vervoer

4. differentieer de woningvoorraad

5. benut de potentie van groen en water

6. koester en ontwikkel gebieden voor de nieuwe economie

7. draag bij aan de energietransitie

Afspraken voor vervolg
Deze uitgangspunten vormen de basis voor de afspraken die de aanwezigen ter plekke hebben gemaakt. De Verstedelijkingsalliantie, een samenwerking van acht gemeenten langs de spoorlijn Leiden-Dordrecht, gaf aan tot 2040 170.000 woningen te willen bouwen. Diverse partijen in Drechtsteden gaan met elkaar verkennen wat de mogelijkheden zijn omtrent ‘wonen aan het water’ op (voormalige) bedrijfsterreinen. Verschillende gemeenten gaan met Bouwend Nederland overleggen hoe zij werk gaan maken van de verduurzamingsopgave van de bestaande woningvoorraad.

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel
Contactpersoon

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact