11
April
2024

Stationsgebied Amsterdam Bijlmer ArenA wordt reispaleis, uitgaansspot én woonparadijs inéén.

11
Apr
2024
Artikel
Hellas Schelleman-Verdurmen en Bertil Beekmans
Foto

De transformatie van stadsdeel Amsterdam Zuidoost is gestart. In 2040 zullen er zo’n 163.500 mensen meer in het gebied komen wonen, de grootte van een stad op zich. Al deze bewoners worden gestimuleerd om het ov en/of de fiets vaker te gebruiken. Daarnaast zal de toestroom aan bezoekers van evenementen in het gebied groot blijven. Het betekent voor het stationsgebied Amsterdam Bijlmer ArenA zowel overdag als ‘s avonds een flinke dynamiek.

Station Amsterdam Bijlmer ArenA vormt de belangrijkste OV-knoop in het stadsdeel, waar tienduizenden passanten per dag gebruik van maken. Bij evenementen verdubbelt de hoeveelheid reizigers op het station. In totaal komen er 10 miljoen evenementenbezoekers per jaar, gemiddeld 200.000 per week.

Het is de absolute ambitie van alle partijen (waaronder gemeente, venues en vervoerders) in het gebied, om de kansen die er zijn om significant meer bezoekers veilig en duurzaam van en naar het gebied te vervoeren te benadrukken. Zo moet het ook mogelijk worden om in de toekomst meer evenementenverkeer per spoor af te kunnen handelen.

Integrale visie noodzakelijk

Om het huidige en toekomstige vervoer goed te kunnen blijven verwerken en stroomlijnen, wordt een integrale visie op het stationsgebied gemaakt. Een complexe opgave, waarvoor de gemeente Amsterdam de hulp van APPM inriep. De match met Hellas Schelleman-Verdurmen was snel gemaakt: twintig jaar geleden was ze namens NS als stationsontwikkelaar werkzaam in het gebied én ze heeft ervaring met grote evenementen. Deze keer vervult ze de rol van procesmanager voor de gemeente.

“Wat bij mij in dit soort processen altijd voorop staat, is dat alle belanghebbenden vroeg bij de aanpak worden betrokken”, vertelt Hellas. “Alleen dan kan er een gedragen integrale visie op het gebied worden gemaakt, waarin verschillende perspectieven samenkomen. Dit is noodzakelijk om het plan te laten slagen.”

Hellas koos voor de methodiek van het handelingsperspectief. Met dit instrument wordt het integraal functioneren van de huidige en toekomstige OV-knoop in zijn omgeving onderzocht. Een methode die elders in het land ook wordt gehanteerd en dus een bekende methodiek bij de spoorse partijen en het Rijk is.

“Wat bij mij in dit soort processen altijd voorop staat, is dat alle belanghebbenden vroeg bij de aanpak worden betrokken. Alleen dan kan er een gedragen integrale visie op het gebied worden gemaakt."
Hellas Schelleman-Verdurmen, APPM

MIRT onderzoek  

Vervolgens besloten NS, ProRail, Vervoer Regio Amsterdam en Gemeente Amsterdam na het vastklikken van de gezamenlijke ambitie, om eveneens samen op te treden als opdrachtgever voor het MIRT Onderzoek. Een logische stap in de samenwerking, vond Hellas. “We begonnen met een MIRT onderzoek omdat we nog niet aan de voorwaarden van volgende MIRT fases voldoen. Om aanspraak te kunnen maken op de benodigde rijksmiddelen is het van belang om te worden opgenomen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport.”

Hellas licht verder toe: “Het doel is om dit voorjaar drie ontwikkelmodellen gereed te hebben inclusief een indicatie van de kosten en een schets van de te nemen stappen om succesvol verder te kunnen. Zo krijgen de partijen inzicht in de fundamentele keuzes die met elkaar gemaakt moeten worden, welke weg er voor ons ligt en welke middelen daarvoor nodig zijn.”

“Met andere woorden: in deze opgave van de OV-Knoop met twee gezichten, moeten we eerst werken aan het op de kaart zetten van de kansen die aanpassing van het station kan bieden. Voor een plezierig, leefbaar en veilig kloppend hart van het nieuwe Zuidoost en als belangrijke sleutel in het veilig afwikkelen van de evenementenstroom bezoekers van hét evenementen gebied van Nederland en Noord West Europa. Het zou prachtig zijn als we zo ver kunnen komen”, besluit Hellas.

Stationsgebied Amsterdam Bijlmer ArenA in 1995

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact