Game Dealmaking

In aanloop naar de bestuurlijke verstedelijkingsconferentie moesten de gemeenten in Zuid-Holland tot verstedelijkingsafspraken komen. APPM heeft dit proces ondersteund met de inzet van een serious game. In gamesessies rond verschillende thema’s hebben wethouders RO, wonen en mobiliteit verkend hoe publieke en private partijen tot betere afspraken kunnen komen om de woningbouw en verstedelijking te versnellen. Thema’s waren onder meer het in samenhang ontwikkelen van verstedelijking en mobiliteit en verduurzaming van de bestaande voorraad in bestaand stedelijk gebied. Met APPM-collega’s uit verschillende werkvelden zijn dilemma’s uit de werkpraktijk geïnventariseerd. Vervolgens is het gameconcept ontwikkeld en zijn gamessessies begeleid. De opbrengst is verwerkt in flyers met aanbevelingen voor het komen tot vernieuwende verstedelijkingsafspraken.

 

Miran Wiersema: ‘In een prachtig samenspel komt de essentie van vraagstukken letterlijk boven tafel. Schotten en hiërarchie vallen weg. Er ontstaat commitment om de opgave verder te brengen.’

Deze APPMers zijn betrokken bij dit project

alle APPMers

Gerelateerde projecten

Contact