Investeringsagenda Regio West-Brabant

Voor de regio West-Brabant werkte APPM in 2021 aan een investeringsagenda als onderdeel van de samenwerkingsagenda die de regio heeft gesloten met het Rijk. Om beter gevoel te krijgen wat een investeringsagenda kan betekenen op het niveau van de regio West-Brabant hebben we op een paar thema’s een verdiepingsslag gemaakt: circulaire economie, greenport, mobiliteiten bedrijventerreinen. Samen met betrokken gemeenten en trekkers op deze thema’s vanuit de regio bekeken we wat nodig is om tot investerings- en uitvoeringskracht te komen. Een belangrijke te beantwoorden vraag daarbij was op welk schaalniveau een opgave het best opgepakt kon worden. Met deze verdiepingsslag zet de Regio West-Brabant een volgende stap in het verzilveren van de afspraken uit de samenwerkingsagenda.

Janneke van den Oever: ‘’Wat bijzonder was in deze opgave was de open houding van de opdrachtgever. Samen gingen we de zoektocht aan naar de rol en betekenis van een investeringsagenda op het niveau van de Regio West-Brabant. Ook het inzetten van ons netwerk bij andere gemeenten en regio’s op het thema circulaire economie bleek een slimme zet. Hierdoor konden we dit netwerk verbinden aan de regio en daarmee gezamenlijk leren hoe van ambitie naar daadwerkelijke projecten en investeringen te komen op dit thema.”

Deze APPMers zijn betrokken bij dit project

alle APPMers

Gerelateerde projecten

Contact