OV-Alliantie Utrecht

De metropoolregio Utrecht staat tot 2040 voor een omvangrijke verstedelijkingsopgave met bijbehorende druk op het stedelijk ov. Om goed gesteld te staan voor de vraagstukken van dit moment en voor de toekomstige opgaven, wilden de gemeente en de provincie Utrecht hun samenwerking op het gebied van openbaar vervoer verbeteren. Daartoe is in eerste instantie door APPM een verkenning uitgevoerd naar de samenwerking in de hele ov-keten: beleidsontwikkeling, realisatie, beheer en exploitatie. Met daarbij goed oog voor de koppeling tussen ov en verstedelijking. Na bestuurlijke besluitvorming door provincie en gemeente over het instellen van een OV-Alliantie, heeft APPM de daaropvolgende kwartiermakersfase begeleid. Dit heeft geleid tot de vormgeving van het gezamenlijke programma OV-Alliantie. Vanzelfsprekend in goede samenwerking met provincie en gemeente en andere betrokken partijen zoals andere gemeenten, vervoerders en bestaande (regionale) samenwerkingen, zoals U-10 en U-Ned. Naast het opstellen van een programmaplan begeleidt APPM de partners in het ontwikkelen van de onderlinge programmasamenwerking.

Michiel Venne: “Oprecht begrip voor en interesse in elkaars belang en verantwoordelijkheden, in combinatie met wederzijds commitment op de opgaven zijn de sleutel om tot een sterke samenwerking tussen gemeente en provincie te komen”.

Deze APPMers zijn betrokken bij dit project

alle APPMers

Gerelateerde projecten

Contact