Programma Internationale Knoop XL

Het Programma Eindhoven Internationale Knoop XL betreft een grootschalige, complexe gebieds- en infraontwikkeling rond het centraal station in Eindhoven. Nu wonen hier nog zo’n tweehonderd mensen, de komende jaren zal dit groeien naar 15.000. Het zal een plek worden voor wonen, werken, ontmoeten en verblijven. Als onderdeel van de gebiedsontwikkeling zal het station een metamorfose ondergaan. Er wordt een multimodale knoop gerealiseerd met goede (internationale) trein- en busverbindingen die de toekomstige groei kan opvangen én de toegangspoort tot Brainport Eindhoven is. Een plek waar je prettig aankomt met de trein en makkelijk doorreist naar huis, werk, vliegveld of internationale bestemming. APPM is vanaf de start betrokken bij het vormgeven en opbouwen van dit ambitieuze programma. We adviseren over de opbouw van het programma en geven de samenwerking tussen publieke en private partijen vorm. Zo is voor deze ontwikkeling samenwerking tussen Rijk, provincie en gemeente nodig om tot afspraken te komen over de aansturing, bekostiging en totstandkoming van het programma (onder meer richting het BOMIRT). Verder ondersteunt APPM bij het uitwerken van de gebiedsvisie en de multimodale knoop. Om de complexe gebiedsontwikkeling integraal en langjarig aan te sturen, adviseert APPM de gemeente en de provincie over het vormgeven van een publieke gebiedsentiteit.

 

Janneke van de Oever: “Het is geweldig om te werken aan een nieuw hart voor de snel groeiende Brainport Eindhoven.”

Deze APPMers zijn betrokken bij dit project

alle APPMers

Gerelateerde projecten

Contact