TERUG NAAR HET OVERZICHT

Wouter

van

Iperen

Social
Schoonheid kent vele facetten

Ik geloof erin dat de kwaliteit van het proces de kwaliteit van de uitkomsten bepaalt. Door een goed proces te doorlopen, de juiste partijen op het juiste moment aanhaken, , kom je gezamenlijk tot gedragen resultaten. Mijn energie haal ik uit het organiseren van deze processen.  Mijn kracht is om complexe situaties snel te doorgronden en nieuwe informatie snel eigen te maken. Daardoor kan ik het volledige speelveld en de betrokken partijen snel overzien. Ik verplaats me makkelijk in de belangen van anderen binnen een project of proces. Gecombineerd met mijn open houding kan ik goed aansluiting vinden bij betrokkenen van verschillende typen organisaties en disciplines. Zo kan ik hen op de juiste manier betrekken in het proces.  

Als proces- en omgevingsmanager heb ik brede ervaring op het gebied van mobiliteitsopgaven en infrastructuurprojecten. Mijn interesse gaat daarbij vooral uit naar de verkennende fase van projecten om gezamenlijk op zoek te gaan naar efficiënte oplossingen voor de knelpunten die worden ervaren.

Projecten van

Wouter

Nieuws van

Wouter

Uitgelicht
Contact