Multimodale Knoop Eindhoven

Eindhoven Centraal, het grootste station van Zuid-Nederland, is te krap om de voorziene groei van (inter)nationaal treinverkeer op te vangen. Het drukste busstation in het land, Neckerspoel, ligt ernaast en barst ook uit zijn voegen. APPM voerde in 2021 en 2022 in opdracht van de gemeente Eindhoven, de provincie Noord-Brabant, ProRail en NS het procesmanagement om te komen tot een toekomstvaste multimodale knoop Eindhoven. Om de ambities voor de toekomstige knoop vast te leggen is een handelingsperspectief en ambitiedocument opgesteld. Vervolgens zijn 10 verschillende ontwikkelmodellen voor de knoop ontwikkeld. Het ging om integrale modellen voor het station, het busstation, alle modaliteiten (fiets, taxi, auto, deelmobiliteit) in relatie tot de omliggende gebiedsontwikkeling. Op basis van een beoordelingsmatrix zijn een drietal kansrijke modellen geselecteerd. Deze worden uitgewerkt ten behoeve van het Bestuurlijk Overleg MIRT. De inhoud komt – onder de onafhankelijke leiding van APPM – stapsgewijs tot stand in een zorgvuldig proces. Daarbij ligt de nadruk op het gezamenlijke proces, waarin alle sleutelspelers zijn vertegenwoordigd zowel op ambtelijk, directie als bestuurlijk niveau.

Vanuit APPM werkte Pepijn van Wijmen als strategisch adviseur, Wouter van Iperen als procesmanager multimodale knoop en Fred Snoek als manager techniek aan deze ontwikkeling.

 

Pepijn: “De essentie om te komen tot een goede multimodale knoop is om van begin tot eind met alle relevante partijen volwaardig aan tafel te zitten.”

Deze APPMers zijn betrokken bij dit project

alle APPMers

Gerelateerde projecten

Contact