TERUG NAAR HET OVERZICHT

Wendy

van

Schaik

Social

Ik ben een mensgerichte contractmanager en adviseur op het gebied van (creatief en innovatief) aanbesteden en (vormgeven van) contracten in de GWW. De wijze waarop ik dit aanpak is energiek, ondernemend, creatief en op maat. Met mijn achtergrond in Bedrijfskunde en Rechten in combinatie met mijn opgedane praktijkervaring, kan ik theorie vertalen naar de praktijk en praktisch toepassen. De laatste jaren heb ik veel ervaring opgedaan met het ontwikkelen en toepassen van een afwegingskader voor de meest passende samenwerkings- en contractkeuze en het voorbereiden, opstellen, aanbesteden en ten uitvoer brengen van (integrale)contracten (UAV-gc) inclusief contractbeheersing (SCB). Projecten waarbij ik betrokken ben geweest zijn Ruimte voor de Rivier (Zwolle), het Hoogwaterbeschermings-programma (o.a. Stadsdijken Zwolle, Zwolle-Olst, Keersluis De Whaa) en de bouwteam samenwerking Kamper-concept.

Mijn aanpak richt zich op het bundelen van krachten en kennis, zodat deelnemers en partners elkaar versterken en (kunnen) vertrouwen om daarmee het resultaat positief te beïnvloeden. Daarbij besteed ik specifiek aandacht aan de diverse belangen, inzet van kennis en ervaring, gezamenlijk leren en verbeteren. Hierbij blijven het project, de doelstellingen en het resultaat centraal staan. Mijn stijl is collegiaal, openhartig, doelgericht en vanuit een breed perspectief beschouwend. Mijn handelen komt voort uit een groot verantwoordelijkheidsgevoel, betrokkenheid waarmee ik me sterk inzet voor het ‘beste’. Ik richt me graag op dynamische opgaven waarin de aanwezige vraagstukken in samenwerking opgelost worden en alle betrokkenen in hun kracht (mogen) staan. Mijn ambitie is toepassen en ontwikkelen van de vernieuwende wijze van samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers met als doel om zoveel als mogelijk in gezonde verbinding met partners de integrale infra-projecten in Nederland voor te bereiden en te realiseren. Mijn motto daarbij is: “Alleen ga je sneller, maar samen komen we zoveel verder”.

Huidige projecten waaraan ik een bijdrage lever zijn N307 Roggebot – Kampen, een combinatieproject van Ruimte voor de Rivier en de Weg van A tot Z om het gebied water- en (vaar)weg veilig te maken, de Waterfabriek Wilp – een innovatief waterketenproject om een nieuwe vorm van afvalwaterzuivering te ontwikkelen, RWZI Terwolde – een opgave om een circulaire RWZI te ontwikkelen en de n241b – het verkeersveilig maken van een provinciale weg. Alle projecten kenmerken zich door vroegtijdige samenwerking met de markt aan een gemeenschappelijk doel, het werken op basis van marktvisie en het bundelen van krachten van betrokkenen om tot het beste resultaat te komen. Werken met plezier, verschil maken en daarmee Nederland mooier maken!    

Uitgelicht

De projecten van

Wendy

Contact