Organiseren toekomstig eigendom en beheer van de Noord/Zuidlijn

In de periode 2012-2016 is APPM betrokken geweest bij het organiseren van het toekomstig eigendom en beheer van de Noord/Zuidlijn. Dit voor alle contracten, zowel voor de ruwbouw als voor de afbouw op verschillende assetmanagementniveaus. APPMer Nelleke Beerman was het eerste aanspreekpunt voor het project Noord/Zuidlijn en maakte afspraken met de projectorganisatie over de acceptatie en overdracht van het project. Erg belangrijk was dat dit in gezamenlijkheid gebeurde met project, de aannemer en de toekomstig operationeel beheerder, GVB. Door deze samenwerking goed te organiseren, is het nog gelukt om een aantal wensen vanuit de beheerder aan de scope van project toe te voegen. Daarnaast wist de toekomstig assetmanager precies wat hij kon verwachten en daar alvast rekening mee gaan houden in zijn (toekomstige) programmering van het onderhoud.  

De werkzaamheden bestonden verder uit het meedenken en opstellen van criteria voor ingebruikname van de Noord/Zuidlijn onder de Wet lokaalspoor die toen nieuw was. En het maken van afspraken met de raakvlakprojecten vanuit het toekomstig beheer met partijen als ProRail en NS voor bijvoorbeeld Centraal Station.

Deze APPMers zijn betrokken bij dit project

alle APPMers

Gerelateerde projecten

Contact