Baggeren Amstel en Oostelijke Vechtplassen

In opdracht van de provincie Noord-Holland stuurt APPM in 2022 en 2023 een projectteam aan voor twee grote baggeropgaven. Het baggeren van de gehele Amstel met als doel de nautische functie te optimaliseren en het baggeren van de westelijke zijde van 5 van de Loosdrechtse Plassen. De bagger in de 27 km lange Amstel is te verontreinigd om in tijdelijk weidedepots in te drogen. Zo veel mogelijk bagger moet binnen een taakstellend budget nat worden afgevoerd naar een gecertificeerde stort. Voor de omgeving van de Loosdrechtse Plassen hebben 21 partijen een samenwerking opgezet om de natuur en de recreatie samen te ontwikkelen. Daaronder valt ook de baggeropgave van circa 135.000 m3, waarbij het vinden van een weidelocatie voor een tijdelijk bagger depot een moeilijke opgave is onder het NNN regime. Bert Swart is projectmanager van deze projecten.

Deze APPMers zijn betrokken bij dit project

alle APPMers

Gerelateerde projecten

Contact