Spoorzone als Ruggengraat (SPAR)

Het Amsterdamse Stadsdeel Zuidoost is in ontwikkeling. Met de ambitieuze en mooie plannen voor verdichting en transformatie krijgt het stadsdeel er meer dan 40.000 woningen bij tot 2040. Fysiek betekent dit dat Amstel-ArenA-AUMC (aan de westkant van het spoor) transformeert van een kantoren- en entertainmentgebied naar een stadswijk. Aan de andere kant van het spoor, in de gebieden Bijlmer-Oost, - Centrum en Gaasperdam/Driemond wordt geherstructureerd en verdicht.

De bestaande woonbuurten in Amsterdam Zuidoost en het gebied Amstel III/ArenAPoort zijn letterlijk (van oudsher ook al) van elkaar gescheiden door de trein- en metrosporen tussen Amsterdam en Utrecht. In combinatie met de buurten aan de oostzijde van het spoor die hoog scoren op aspecten zoals armoede, werkloosheid, eenzaamheid en laaggeletterdheid, is er nog veel werk te verzetten.

Een gewenste grotere eenheid tussen de buurten en de nieuwe wijk met het kantoren- en entertainmentgebied ontstaat niet vanzelf. Daarnaast bestaat op veel plekken langs het spoor helaas nog altijd een gevoel van onveiligheid en wordt het ov niet optimaal gebruikt. Dat komt onder andere door onvoldoende toezicht, gebouwen die met de rug naar het spoor staan, een gebrek aan inrichting van de openbare ruimte en een gebrek aan levendige functies. Daardoor is deze fysieke barrière door de jaren heen ook zeer zeker een sociale barrière geworden.

Met het project Spoorzone als Ruggengraat (SPAR) werkt gemeente Amsterdam aan een inrichting van de spoorzone die een sociale uitwisseling en verbinding tussen bewoners en ondernemers van de bestaande woongebieden en transformatiegebieden mogelijk maakt en stimuleert. Dat wordt gedaan door te sturen op fysieke samenhang tussen oost en west en de kwaliteit van de inrichting van het gebied. Hellas Schelleman - Verdurmen vervult daarin de rol van projectmanager, met ondersteuning van collega's Suzanne van Brandwijk-Willems, Sara Tijmensen en Liza Sandtke.

Deze APPMers zijn betrokken bij dit project

alle APPMers

Gerelateerde projecten

Contact