Inkoopstrategie onderhoud infrastructuur provincie Noord-Brabant

In de komende jaren lopen in de provincie Noord-Brabant de huidige contracten voor dagelijks onderhoud, levensduur verlengend en groot onderhoud af. APPM heeft de inkoopstrategie voor het onderhoud van infrastructuur uitgewerkt in opdracht van de provincie. Dit heeft geresulteerd in een gedragen inkoopstrategie die goed aansluit bij de competenties, wensen en ambities van de provincie als ‘assetowner’. Bovendien is met de strategie geanticipeerd op de staat van het areaal van de provincie. Een gedragen inkoopstrategie betekent dat deze is onderschreven door bestuur, directie, management en de operationeel verantwoordelijken. En dat de daaruit voortkomende aandachtspunten bekend zijnen met maatregelen zijn geborgd. De inkoopstrategie biedt voldoende basis om het onderhoud de komende jaren op een andere manier in de markt te zetten.

 

Dafra van Engelen: “Het uiteindelijke advies op basis van de opgehaalde wensen en eisen, is écht anders dat we van tevoren hadden kunnen bedenken. En specifiek voor de situatie in Brabant.”

Deze APPMers zijn betrokken bij dit project

alle APPMers

Gerelateerde projecten

Contact