Gebiedsontwikkeling Westergouwe

Al sinds 2003 is APPM betrokken bij dit project. Als manager realisatie heeft Jaap van Bezooijen tussen 2003 en 2009 gewerkt aan alle civiele zaken, de eisen aan de openbare ruimte, het bestemmingsplan/MER en het ontwerp van de Groenblauwe zone bij de woningbouwlocatie voor circa 4500 woningen in de zuidwesthoek van Gouda. Dat deed hij eerst voor de gemeente Gouda en daarna voor het Projectbureau Westergouwe, een samenwerking tussen de gemeente Gouda en de ontwikkelaars Volker Wessels Vastgoed en Heijmans Vastgoed Realisatie. En in intensieve samenwerking met Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard voor het vormgeven van het watersysteem binnen de nieuwe wijk en de polder. Sinds 2019 is Jaap weer terug bij het project als civiel manager. Hij is in deze fase samen met alle collega’s van het Projectbureau Westergouwe verantwoordelijk voor het uitwerken, aanbesteden en realiseren (via RAW-bestekken) van het bouw- en woonrijp maken van de duurzame woonwijk. Daarnaast is Jaap primair verantwoordelijk voor de integrale planning, alle bovenwijkse aansluitingen en het monitoren en bijwerken van de duurzaamheidsambities. Verder houdt hij zich bezig met de bouwlogistiek en tijdelijke (beheer)maatregelen en alle afstemming met en overdracht aan de beheerafdeling van de gemeente Gouda (afval, riolering, groen, ov etc.).

Jaap van Bezooijen: “Ik ben graag een centraal persoon die alle technisch uitdagingen overziet en samen met de rest van het team bouwt aan een mooi eindresultaat. Daarbij ligt de opgave breder dan sec het aspect civiele techniek. Deze ligt namelijk ook in de afstemming met alle ‘omliggende’ aspecten. Juist het samenspel tussen alle verschillende partijen als ontwerpers, ontwikkelaars, bouwers, nutsbeheerders en gemeentelijk beheerders vind ik een van de leukste dingen in dit vak. Hoe kunnen we het nog slimmer, beter en daarmee duurzamer maken? En dat zonder dat we daarbij alle andere aspecten uit het oog verliezen? Dat vind ik mooi aan mijn opdracht in Westergouwe.”

Deze APPMers zijn betrokken bij dit project

No items found.
alle APPMers

Gerelateerde projecten

Contact