Gebiedscontracten provincie Noord-Holland

De provincie Noord-Holland is overgestapt op geïntegreerde gebiedscontracten (prestatiecontracten). Daarmee zet zij in op langdurig partnerschap en innovatief en duurzaam onderhoud van de (vaar-)weginfrastructuur inclusief OV/VRI,(beweegbare) kunstwerken, groenzones, technische installaties en gebouwen en terreinen. Het beheer en onderhoud van een gebied is voor tien jaar uitbesteed aan één gebiedsaannemer. Deze marktpartij is verantwoordelijk voor beheer- en onderhoudswerkzaamheden aan alle provinciale assets in een gebied. Ook calamiteitenmanagement, gladheidsbestrijding en afhandeling van klachten en schades horen daarbij. Daarnaast zijn de gebiedscontracten zo ingericht dat de gebiedsaannemer de ‘preferred supplier’ is voor kleinere en middelgrotereconstructies en nieuwbouwinvesteringen in het gebied. Dat zorgt voor betereprogrammering en beperking van (verkeers-) hinder. De focus van het projectteam lag bij het meenemen van de vele interne stakeholders bij de totstandkoming van het eerste gebiedscontract en het contracteren van de juiste marktpartij met de juiste wederzijdse verwachtingen bij de aanbesteding. Bij de implementatie van het contract lag de focus op het inbedden van het prestatiecontract in de provinciale organisatie en de assetmanagement-systematiek.

Dafra van Engelen: “Je kunt pas in een regierol stappen als je degene over wie je regie voert vertrouwt.”

Deze APPMers zijn betrokken bij dit project

alle APPMers

Gerelateerde projecten

Contact