De nieuwe N200

Bijna alle projecten zijn tegenwoordig complexe opgaven, waarin veel partijen, belangen en ambities samenkomen. Daarom bundelen opdrachtgevers steeds vaker de krachten en worden opgaves integraal aangepakt en moeten opdrachtgevers gezamenlijk optrekken. Het project N200 is hiervan een mooi voorbeeld. De N200 kreeg tussen Amsterdam en Halfweg een flinke opknapbeurt: groot onderhoud aan de weg en dijk, nieuwe drinkwatertransportleidingen, een groene entree van Amsterdam, een nieuwe brug bij Halfweg en de aanleg van een ecopassage. Rijkswaterstaat, Waternet en gemeente Amsterdam werkten hierin nauw samen. Namens de gemeente Amsterdam fungeerde APPMer Erwin Hemmelder in de rol van gedelegeerd opdrachtgever van 2019 tot 2020.

Door de gemeente Amsterdam is door de gebiedsontwikkeling Sloterdijk de N200 tussen het kruispunt Seineweg en Admiraal de Ruijterweg getransformeerd naar een meer stedelijke inrichting. Op dit weggedeelte vind je nu een brede middenberm vol bomen en bloemen, zijn drie nieuwe oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers aangelegd en is de maximale snelheid verlaagd van 70 naar 50 km per uur en is de grens bebouwde kom verlegd. Daarmee is N200 de nieuwe groene entree van de stad geworden.

Bijzonder is dat het project onder gezamenlijk opdrachtgeverschap is uitgevoerd. Zo werkten Rijkswaterstaat, Waternet en gemeente Amsterdam nauw samen en zijn alle werkzaamheden ondergebracht in één contract. Voor de uitvoering zijn hiervoor afspraken gemaakt over de besluitvorming, contractvoorbereiding en -beheersing, de onderlinge en gezamenlijke risicoverdeling en de financiering.

Meer weten? Kijk op De Nieuwe N200

Deze APPMers zijn betrokken bij dit project

alle APPMers

Gerelateerde projecten

Contact