Sluiten metroringlijn Isolatorweg - Amsterdam CS

Een schaalsprong van het OV in en rondom Amsterdam is nodig gezien de enorme opgaven, zoals de woningbouw. Het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp en het sluiten van de metroringlijn tussen Isolatorweg en Centraal Station geven invulling aan deze schaalsprong. Beide opgave zijn inhoudelijk voldoende uitgewerkt om een MIRT-Verkenning te kunnen starten. In het najaar 2022 is hierover een besluit genomen tijdens het BO MIRT. Micha Sijtsma was in 2021 en 2022 projectleider van de deelopgave sluiten metroringlijn, binnen het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB). Het betreft een enorme opgave waarbij de kosten van het project, afhankelijk van de gekozen oplossing, tussen de 1 en 2 miljard euro bedragen.

De metroringlijn is vooral nodig vanwege Haven-Stad in het noordwesten van Amsterdam. Dit gebied aan weerszijden van het IJ wordt de komende 35 jaar getransformeerd naar een dichtbebouwde nieuwe woon-werk wijk met een programma ter grootte van een stad als Leiden. Voor dit omvangrijke programma van Haven-Stad is de metroverbinding randvoorwaardelijk. Alleen op deze manier kunnen straks grote aantallen reizigers van en naar Haven-Stad worden verwerkt. En wordt Haven-Stad rechtstreeks en snel verbonden met andere woon-werklocaties in de stad (onder andere Zuidas, Wibautas en Zuidoost). Deze oplossing levert daarmee aanzienlijke agglomeratievoordelen op. Enkel het uitbreiden van het bestaande tram- en busnetwerk is onvoldoende gelet op de grote vervoervraag van Haven-Stad en betekent dat aanzienlijk minder dan de beoogde 52.000 woningen op de zuidoever kunnen worden gebouwd.

Deze APPMers zijn betrokken bij dit project

alle APPMers

Gerelateerde projecten

Contact