MIRT-verkenning Multimodale Knoop Eindhoven

De Brainport Regio Eindhoven groeit hard. Anno 2022 heeft Eindhoven een bloeiende economie en een helder profiel: TDK, ofwel technologie, design en kennis. Eindhoven ontwikkelt zich in toenemende mate tot het hart van de Nederlandse kennisintensieve maakindustrie. De bedrijven in de Brainport staan te springen om talent dat zich vestigt in de regio. De regio heeft dan ook een forse verstedelijkingsopgave en om dit te kunnen realiseren met een efficiënt ruimte gebruik en duurzaam profiel is een mobiliteitstransitie nodig. Deze omslag van een autogericht systeem naar meer nadruk op OV en fiets vraagt o.a. een schaalsprong in het OV-systeem. Een hoogwaardige multimodale knoop als robuuste toegangspoort naar de Brainportregio is nodig. Een ov-knoop voor treinen, bussen, fietsers, voetgangers en deelmobiliteit. Een internationaal knooppunt dat past bij de ontwikkeling, positie en ambitie van Brainportregio Eindhoven en waar de benodigde regionale, nationale en internationale verbindingen een plek hebben.

In het Bestuurlijk Overleg MIRT in november 2022 is besloten om de MIRT-Verkenning OV-Knoop Brainport Eindhoven te starten. Als onderdeel van deze verkenning wordt een (deel)verkenning uitgevoerd naar alternatieven voor de Multimodale Knoop Eindhoven, door wijze van het busstation en bijbehorende functies. In een projectteam met de provincie Noord-Brabant, gemeente Eindhoven, ProRail en NS werkt APPM aan deze opgave. Samen met een ingenieursbureau wordt gewerkt aan de uitwerking en beoordeling van verschillende alternatieven. Voor de gemeente Eindhoven vervult Wiebe Gielen de rol van projectmanager, Nana Koolstra die van projectassistent, Louise Hamilton is betrokken als omgevingsmanager en Fred Snoek als adviseur techniek.

Een deel van deze tekst komt uit het startdocument MIRT-verkenning ov-knoop Brainportregio Eindhoven, opgesteld door APPM.

Deze APPMers zijn betrokken bij dit project

alle APPMers

Gerelateerde projecten

Contact