Regionale mobiliteitshub Kampen Zuid

Met de gebiedsvisie Reevedelta zet de gemeente Kampen de koers voor de verdere ontwikkeling van het gebied Reevedelta in. In dit gebied liggen kansen om Station Kampen Zuid op te waarderen tot een aantrekkelijke regionale mobiliteitshub. APPMers Arend van Dijk en Joost van den Hove ondersteunden de gemeente Kampen in 2023 bij het onderzoeken van de mogelijkheden voor een regionale mobiliteitshub op deze locatie.

Het betreft een breder onderzoek in samenwerking met meerdere adviesbureaus, waarbij APPM de diverse sporen van het onderzoek initieert en aanstuurt. Het onderzoek bestaat uit een handelingsperspectief, een stedenbouwkundige verkenning, een verkeersstudie en het uitwerken van een business case. Joost faciliteert als procesmanager de samenwerking tussen de adviesbureaus en andere betrokken stakeholders zoals NS, ProRail, de gemeente Zwolle en de provincie Overijssel. Op deze manier waarborgt dat het projectteam de beoogde doelen realiseert. Arend is als strategisch adviseur verantwoordelijk voor de inhoudelijke sturing van het proces.

Het onderzoek moet leiden tot een integrale visie op de inrichting van de stationsomgeving en inzicht in de technische, organisatorische en financiële haalbaarheid van de gewenste inrichting. Daarnaast zullen er afspraken gemaakt worden over het vervolg met de betrokken partijen om van station Kampen Zuid een goed functionerende regionale mobiliteitshub te maken.

Deze APPMers zijn betrokken bij dit project

alle APPMers

Gerelateerde projecten

Contact