Stopcontact op land (SOL)

De groei van elektrisch vervoer zorgt voor stevige behoefte aan laadinfrastructuur voor personen-, bestel- en vrachtvervoer met de bijbehorende netcapaciteit op verzorgingsplaatsen langs de rijkswegen. Om hierin te voorzien werkt Rijkswaterstaat in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan het pilot- en leerprogramma voor Stopcontact op land (SOL).

In opdracht van RWS werkt een consortium van Witteveen+Bos, CE Delft en Decisio onder leiding van APPM aan het technisch, juridisch en economisch uitwerken van het SOL. Dit met als doel te komen tot een haalbaar en uitvoerbaar SOL concept dat Rijkswaterstaat kan toepassen op vijf pilotlocaties en kan opschalen naar alle verzorgingsplaatsen. Een concept waarbij rollen en verantwoordelijkheden van stakeholders als het Rijk, de netbeheerder en marktpartijen uitgewerkt, helder en gedragen zijn.

Meer weten over dit onderwerp? Beluister de podcastaflevering van Elektrische Vrachtwagen.nl Podcast, waar Harm-Jan te gast was.

Deze APPMers zijn betrokken bij dit project

alle APPMers

Gerelateerde projecten

Contact