Laadconsulent NAL-regio Zuidwest

Voldoende laadinfrastructuur is een belangrijke voorwaarde om de transitie naar elektrisch rijden de komende jaren te kunnen maken. De opgave om voldoende (publieke) laadpalen in Nederland te krijgen is landelijk belegd bij de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) en regionaal georganiseerd door de NAL-regio’s. De provincies Zuid-Holland en Zeeland vormen samen de NAL-regio Zuidwest.

Binnen het samenwerkingsverband ondersteunen de provincies inliggende gemeente bij het opstellen van laadvisies, uitrol van laadinfra en voert zij regie bij het ontstaan op het laadnetwerk. Door het regionale karakter van de samenwerking worden ervaringen gedeeld en uitdagingen gezamenlijk opgepakt. Hoewel de provincies verschillen, bijvoorbeeld op het gebied van stedelijkheid, zijn er ook overeenkomstige uitdagingen zoals een grote stroom van toerisme en de havens van Rotterdam, Vlissingen en Terneuzen.

APPMers Nathan Baak en Frank ten Wolde ondersteunen de NAL-regio Zuidwest en inliggende gemeenten bij deze opgave. Zij begeleiden gemeenten in het opstellen van de laadvisie, organiseren inspraaktrajecten voor inwoners en worden gevonden bij acute vragen. Ook wordt er met de gemeenten hard gewerkt aan een toekomstbestendig en dekkend laadnetwerk. Bijvoorbeeld door met gemeenten te verkennen wat hun rol is op het gebied van snelladen en hiervoor een aanbesteding op de markt te brengen.

In de rol van laadconsulent komt onze ruime ervaring en brede netwerk op het gebied van laadinfrastructuur goed van pas om gemeenten in de NAL-regio Zuidwest te ondersteunen naar een toekomstbestendig en dekkend laadnetwerk.

Photo by Zaptec on Unsplash

Deze APPMers zijn betrokken bij dit project

alle APPMers

Gerelateerde projecten

Contact