Projectteam innovatie logistieke laadinfrastructuur

De komende jaren gaan we steeds meer elektrische logistieke voertuigen in ons straatbeeld zien. Het opladen daarvan vraagt meer vermogen dan reguliere elektrische auto's, namelijk 350kW tot zelfs 1MW. Op dit moment hebben we al last van netcongestie, dus inpassing hiervan op ons overvolle elektriciteitsnet is een grote uitdaging. Daarom werken de provincie Noord-Brabant en Enexis samen aan de inpassing van logistieke laadinfrastructuur middels drie innovatieve showcases. APPM begon eind 2022 als kwartiermaker voor twee van deze showcases en sinds dit jaar vormen een aantal APPM’ers het projectteam innovatie logistieke laadinfrastructuur voor alle drie de showcases. Christian Pasman als projectmanager, Bram Caris als expert netcongestie en Frank ten Wolde als expert logistieke laadinfrastructuur. Voor de drie showcases zijn we onder ander met het volgende aan de slag:

1. Samen met Enexis verkennen we de mogelijkheden om via een alternatief contract extra capaciteit aan te bieden ten behoeve van logistieke laadinfrastructuur voor een koel- en transportbedrijf Van Acht in Veghel.

2. Koppelen we (logistieke) laadinfrastructuur aan een reeds bestaand energiehandelsplatform in Roosendaal. om met slim laden vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen.

3. Verkennen we de mogelijkheden om innovatieve oplossingen in Breda verder op te schalen via een Europese subsidieaanvraag om zo logistieke laadinfrastructuur te realiseren.

Via deze showcases leren we samen wat goed werkt en wat beter kan. Daarnaast is het doel om de oplossingen uit deze showcase uit te werken tot meer gestandaardiseerde producten.

Laadinfrastructuur Majoppeveld

Deze APPMers zijn betrokken bij dit project

alle APPMers

Gerelateerde projecten

Contact